Arunagirinathar


List of Compositions


No. Compositions Ragam Talam
1 Achara vina katarkka duttargal mata pitavai (tp) Revati Anga
2 Achara vinan arivili kopa aparadhi ava guna (tp) Hamsavinodini Anga
3 Achchappada kural muzhakki paghatti pala (tp) Manolaya Adi
4 Adala shedanar ada akhilameru midada (tp) Brindavanasaranga Anga
5 Adala shedanar ada akhilameru midada (tp) Manirangu T/Dhruva
6 Adala shedanar ada akhilameru midada (tp) Mohana Adi
7 Adala shedanar ada akhilameru midada (tp) Shankarabharana Adi
8 Adala shedanar ada akhliameru midada (tp) Anandabhairavi Rupaka
9 Adala shedanar ada akhilameru midada (tp) Hamsadhvani Adi
10 Adalari maghavu vidhi vazhi ozhugum (tp) Sama Anga
11 Adaligalpuri kolahala vizhiyaleyamudenu(tp) Khamas C/Triputa
12 Adavanum ambuliyum mashura vizhungi (tp) Ragamalika C/Eka
13 Adhara patalam peyara adi peyara (tp) Saranga K/Chapu
14 Adirum kazhal panindun adiyenun abhayam (tp) Mand Adi
15 Adi mahamayi ambai devi shivanar (tp) Hamsanandi Anga
16 Adi mudanalil enran tayudalile irundu (tp) Mayamalavagaula Anga
17 Adimahamayi ammai devi shivanjyar (tp) Shankarabharana T/Dhruva
18 Adirum kazhal panindun adiyenum abhayam (tp) Purvikalyani Anga
19 Adirum kazhal panindun adiyenun abhayam (tp) Revagupti T/Matya
20 Adirum kazhal panindun adiyenun abhayam (tp) Revati Matya
21 Adiyar manam shalikka evaragilum pazhikka (tp) Sama Anga
22 Aindu bhutamum aru samayamum mantra veda (tp) Bhairavi Chapu
23 Aindu bhutamum aru samayamum mantra veda (tp) Kamavardhini Chapu
24 Ainkaranai yottamanam aimpulam aghatri valara (tp) Manolaya K/Adi
25 Ainkaranai yottamanam aimpulam aghatri valara (tp) Shri C/Triputa
26 Akaramudal ena urai shei aibandor aksharam (tp) Kharaharapriya C/Dhruva
27 Akaramumagi adhipanumagi adhikamumagi aghamagi (tp) Chenjuruti Adi
28 Akaramumagi adhipanumagi adhikamumagi aghamagi (tp) Harikambhoji Chapu
29 Akaramumagi adhipanumagi adhikamumagi aghamagi (tp) Purvikalyani Chapu
30 Akaramunagi adhipanumagi adhikamumagi aghamagi (tp) Sindhubhairavi Chapu
31 Alai kadal valaindudutta ezhu bhuvi (tp) Hindola T/Adi
32 Alamai avunarukku amanarukku amudamai (tp) Bageshri K/Chapu
33 Alankara mudikkiranat tirandaru mukhattazha (tp) Bageshri T/Eka
34 Alli vizhiyalumullai naghaiyalum allalpada ashai (tp) Darbarikanada Adi
35 Alli vizhiyalumullai naghaiyalum allalpada ashai (tp) Todi Tritiya
36 Allil neruminadu tanum alladagiya udal mayai (tp) Athana Anga
37 Allinerum (tp) Sarangatarangini Rupaka
38 Amaivutradaiya pashiyutravarkku amudai (tp) Kapi T/Adi
39 Amala vayu odada kamala nabhi mel mula (tp) Yamunakalyani Anga
40 Amarum amararinil adhikanayanum ariyavarum (tp) Ramapriya Adi
41 Ambuli nirai shudiya shen shadai midil (tp) Gaula Makhana Matya
42 Amudam urusholaghiya toghaiyar porulu (tp) Chenjuruti Anga
43 Amudam urusholagiya toghaiyar porulu (tp) Sindhubhairavi Adi
44 Amududadi vidamumizhu shenkattil (tp) Kalyani K/Triputa
45 Anabhaya bhatti vazhipadu perumuttiyadu(tp) Nadanamakriya K/Chapu
46 Anada jnana buddhiyai koduttum arayu (tp) Arabhi Adi
47 Anada jnana buddhiyai koduttum arayu (tp) Surati Anga
48 Anai mukhavarkku nerilaya bhatta arumukha (tp) Nilambari Adi
49 Anaivarum arundarundu kadidena vegu (tp) Mohana Anga
50 Anatha prithivi pasha nikalamum (tp) Natakuranji Anga
51 Anbaga vandu unralpanindu aimbhutam onra (tp) Ahiri Adi
52 Andakan varum dinam piragida santatamum (tp) Hindola K/Rupaka
53 Andangal oru koti ayinum kulagiri anantama (tp) Bhimpalas K/Chapu
54 Andar ulagu shuzhala endishaigalum shuzhala (tp) Manolaya Adi
55 Andarpati kudiyera mandashurar urumara (tp) Sindhubhairavi K/Chapu
56 Ando maname namadu akkaiyai nambade (tp) Kalyani T/Triputa
57 Angudal valaindu ningupal negizhndu aynjuladalar (tp) Ahiri Adi
58 Ani shelviyar tirai shuzh bhuvi tananivviye (tp) Mohana Anga
59 Anisshangar mukham vishida masharuduva (tp) Kapi Anga
60 Anittamanavunalum iruppadagave nashi (tp) Bhupala C/Eka
61 Anju vidha bhutamum karana nalum andippaghal (tp) Simhendramadhyam Adi
62 Apakara nindai pattuzhalade ariyada (tp) Chakravaka C/Jhampa
63 Apakara nindai pattuzhalade ariyada (tp) Hamsanandi K/Chapu
64 Ara mani varai piriyara melittadavargal (tp) Athana C/Triputa
65 Arada kadalagi matartamapada shuda midi (tp) Tilang Anga
66 Aradhanar adambarattu maradushavalam (tp) Kiravani T/Triputa
67 Aramila vati badaga vanjattozhilale adiya (tp) Purvikalyani Anga
68 Aramila vati badaga vanjattozhilaleadiya (tp) Svarnamalli C/Ata
69 Aravaramai irundu yamadutarodi vandu azhi (tp) Kedara T/Adi
70 Ari marugone namovenru arudiyilane namo (tp) Kedara C/Rupaka
71 Ari vazhiya mayal peruga uraiyumara vizhi shuzhala Kambhoji K/Chapu
72 Ariru tadandoli(tp) Mand Adi
73 Arivaiyargal todarum inbattulagu neri (tp) Saveri Anga
74 Arivila pittar unranadi tozhakketta (tp) Saranga Anga
75 Ariviladavar hinar pechchirandu (tp) Nata Anga
76 Ariyayan ariyadavar eripuramunadu paga naghaiye (tp) Revati Adi
77 Aru maru manju manjum aru maru (tp) Natakuranji T/Adi
78 Arukkan ulaviya sagatrayamum ishai (tp) Ragamalika Adi
79 Arum arum anjum anjum arum arum anjum (tp) Hamsanada C/Triputa
80 Arumukham arumukham arumukham arumukham (tp) Mohana K/Chapu
81 Arumukham arumukham arumukham arumukham (tp) Natakuranji K/Chapu
82 Arumukham arumukham arumukham arumukham (tp) Revagupti K/Chapu
83 Arumukham arumukham arumukham arumukham (tp) Shuddhasaveri K/Eka
84 Aruna mani mevu bhushita mrgamada (tp) Punnagavarali Anga
85 Aruna mani mevu bhushita mrugamada (tp) Shuddhadhanyasi Shomadi
86 Arutti vazhvodu tanaghiya manaiviyum (tp) Bilahari Anga
87 Arutti vazhvodu tanaghiya manaiviyum (tp) Yadukulakambhoji C/Ata
88 Aruvarai edutta viran eripada virargal (tp) Sarasvati Anga
89 Ashai kur bhattane en mano padmamana pu vaittu (tp) Yamunakalyani Adi
90 Ashai nalu chatura kamala mutrin oli vishi (tp) Bhimpalas Anga
91 Atrai kirai tedi attattilum ashai patri taviyada (tp) Bageshri S/Chapu
92 Atrai kirai tedi attattilum ashai patri taviyada (tp) Saranga K/Chapu
93 Atti mukhanai (tp) Shankarabharana T/Adi
94 Ava guna virahanai vedala rupanai ashadanai (tp) Mohana Anga
95 Avamaru vinavasudai kanumadavarenu (t0P Jonpuri Anga
96 Avani perumtottam porkkuzhaiyadaram (tp) Khamas C/Rupaka
97 Avani tanile pirandu madalaiyenave tavazhndu (tp) Bauli Anga
98 Avani tanile pirandu madalaiyenave tavazhndu (tp) Chenjuruti K/Chapu
99 Avashiyam un vendi palakalum arivinurndu andu (tp) Abhogi K/Triputa
100 Avashiyam un vendi palakalum arivinurndu andu (tp) Durga C/Jhampa
101 Avataram sheiditta (tp) Jonpuri Adi
102 Avi karpadu merppada madalar purudarttami (tp) Arabhi Anga
103 Ayyum uru noyumayalum avavinaivarum (tp) Mohana Adi
104 Bhaktar ganapriya nirtta nadittidu pakshi (tp) Bhimpalas Adi
105 Bhaktiyal yan unnai palakalum patriyematiru (tp) Anandabhairavi Adi
106 Bhaktiyal yan unnai palakalum patriyematiru (tp) Begada K/Jhampa
107 Bhaktiyal yan unnai palakalum patriyematiru (tp) Hamsavaridhi Adi
108 Bhaktiyal yan unnai palakalum patriyematiru (tp) Navaroj Adi
109 Bhangam aghiya vida bhujangama padamadu (tp) Sindhubhairavi K/Chapu
110 Bhumi adanil prabhuvana pughaliyil vittagar (tp) Athana K/Chapu
111 Bhumi adanil prabhuvana pughaliyil vittagar (tp) Garudadhvani T/Jhampa
112 Bhuvanattoru potrodi shitrudara karuvirpavamm utri Behag Adi
113 Bhuvikku un padam adai ninaibavarkkum kala (tp) Shanmukhapriya C/Rupaka
114 Bhuviliyan vasavan murari munivor amarar (tp) Madhyamavati K/Chapu
115 Bhuvulonukku muyar devar konukkum (tp) Bhimpalas K/Chapu
116 Bodhakam tarugove namo nama niti tangiya Kamavardhini Anga
117 Bodha nirguna bodha namo nama nada nishkala (tp) Sunadavinodini Anga
118 Chakra prachanda giri mutta kizhindu (tp) Mohana K/Chapu
119 Chalamalam shuddha mikkadashai guru (tp) Kuntalavarali Anga
120 Chandam punaindu chantam shirandadan kongai (tp) Amritavarshani Adi
121 Chandana palita kumkuma pulakita champaka (tp) Nata Adi
122 Chandanam timirndanaindu kumkuma ghatam (tp) Ranjani T/Adi
123 Chandudane puzhugu toyndazhagar kuzhalai (tp) Yamunakalyani Rupaka
124 Charana kamalalayattai arai nimisha neram (tp) Chenjuruti K/Chapu
125 Charana kamalalayattai arai nimisha neram (tp) Kalyani Anga
126 Chaturattarai nokkiya puvodu kadirottida (tp) Behag T/Triputa
127 Chaturattarai nokkiya puvodu kadirottida (tp) Kambhoji T/Triputa
128 Chyutiramengumeipuzhu nirambumai (tp) Valaji Adi
129 Dandai ani vendayan kinkini shadangaiyum (tp) Dhanyasi K/Chapu
130 Dandai ani vendayan kinkini shadangaiyum (tp) Simhendramadhyam K/Chapu
131 Dandenunde vandar vanjer dandar (tp) Bhimpalas T/Adi
132 Daranikku adi paviyai vegu shudu mettiya (tp) Chandrakauns Chapu
133 Daraniyil araniya mura niraniyanudal tanai (tp) Punnagavarali S/Rupaka
134 Dashai aghiyakatrayinal mudiya talai kal (tp) Kiravani Adi
135 Dashaiyum udiramun inamodu sherumiya (tp) Bageshri Anga
136 Dhavala rupa sarasvati indirai rati (tp) Anandabhairavi Adi
137 Dhidamli shargunamili nattriramiliya (tp) Kamavardhini K/Chapu
138 Dhira payodati (ga)dikkum akashamum jagadala (tp) Bhimpalas K/Chapu
139 Dinamani sharngapani enamedil nindu (tp) Hamsanada Anga
140 Edirlada bhaktitanai mevi iniyutan inaippayiru (tp) Chakravaka T/Rupaka
141 Edir oruvarilai ulagilena alagu shirugu (tp) Hamsanandi Anga
142 Edirilada bhaktitanai mevi iniyutan inaippeyiru (tp) Hindustanikapi T/Matya
143 Edu buddhi ayya enakkini yarai nattiduven (tp) Hamsanandi Chapu
144 Eluppu nadigalappodi rattamodu azhukku (tp) Ritigaula Adi
145 Eluppu tolmayir nagudizhamidai irukku (tp) Sindhubhairavi Adi
146 Enai adainda kuttam vinai mighunda (tp) Anandabhairavi T/Dhruva
147 Enakkena yavum padaittida nalum ilaippodu (tp) Mayamalavagaula Adi
148 Enakku shatru unakku shtru enakkattavar (tp) Khamas M/Adi
149 Enbanda vinaittodar pokki vishayamagi inbam (tp) Purvikalyani M/Jhampa
150 Enda tighaiyinum malaiyinum vari (tp) Malayamaruta Adi
151 Enda vinaiyum bhavamum endavidamum (tp) Madhyamavati C/Dhruva
152 Endan shadalangam balabhangam tondangalai (tp) Shahana T/Eka
153 Ennal pirakkavum ennal irakkavum ennal (tp) Begada Adi
154 Ennalum oru shunaiyil indra nila (tp) Madhyamavati K/Chapu
155 Eru mayil eri vilaiyadum mukham onre (tp) Anandabhairavi Adi
156 Eru mayil eri vilaiyadum mukham onre (tp) Bageshri K/Chapu
157 Eru mayil eri vilaiyaadum mukham onre (tp) Madhyamavati K/Chapu
158 Eru mayil eri vilaiyadum mukham onre (tp) Mohana K/Chapu
159 Eruvai karuvai tanile uruvayiduve payirai (tp) Amritavarshani Adi
160 Ettanai kaladi chittangettanai vyadi pittam (tp) Kanada Anga
161 Ettanai koti koti vittu udalodi adi ettanai (tp) Tilang T/Rupaka
162 Ettil evarai pattile shilanittile inidenru (tp) Kavadichindu Chapu
163 Ettin vidhippadiye kodu mapura vittil (tp) Bhairavi Adi
164 Ettudanoru tolai vayayadu pashumatkala (tp) Dvijavanti Adi
165 Evinai nervizhi madarai meviya edanai mudha (tp) Kamavardhini Adi
166 Evinai nervizhi madarai meviya edanai mudha (tp) Valaji Adi
167 Ezhu kadal manalai alavidin adhikam enadidar (tp) Athana Chapu
168 Ezhu kadal manalai alavadin adhikam enadidar (tp) Manolaya T/Triputa
169 Ezhu piravi nir nilattil iruvinaigal ver pidittu (tp) Kharaharapriya Anga
170 Ezhu tigazh bhuvana nodiyalavadani (tp) Begada Chapu
171 Ezhugu nirai nabhi hari brahmar jyotiyil (tp) Hindola Adi
172 Gaganamum nilamum analpunal nilamamai (tp) Anandabhairavi Adi
173 Garbhatruri piravade kanakka padu (tp) Kalyani Adi
174 Gatiyai vilakku madargal pudiya ratna bhushana (tp) Des Anga
175 Gita vinodamechchu kuralale kirumaiyar (tp) Tilang Anga
176 Guhaiyil navanatharum shiranda mukhaivana (tp) Behag Anga
177 Guhaiyil navanatharum shiranda mukhaivana (tp) Kedaragaula C/Jhampa
178 Guhane guruparane ena nenjil pugazha arul (tp) Kiravani C/Jhampa
179 Guhane guruparane ena nenjil pugazha arul (tp) Vasanta Anga
180 Hara hara shivanariyan ivar paravi (tp) Nadanamakriya Adi
181 Hara hara shivanariyan ivar paravi (tp) Shanmukhapriya Adi
182 Hima rajan ilavadarikkum kanalale ilavadaiyum (tp) Sarasvati M/Jhampa
183 Hima rajan ilavaderikkum kanalale ilavadaiyum (tp) Malayamaruta Jhampa
184 I erumbu nari naiganankazhugu kakam (tp) Madhyamavati C/Triputa
185 Ibha mandar chakrapati shri padaiyandu (tp) Kambhoji Anga
186 Ikala varudirai perugiya chalanidhi nilavu (tp) Kiravani Anga
187 Ilai surangulir vatamenum pala noigal valaindara (tp) Hindola Adi
188 Illai ena naniyulladin mahamalellinala (tp) Kumudakriya Adi
189 Inamaraivi tangal konjiya shiru shadangai (tp) Bhupala Anga
190 Inamighuttula piravi anugadeyanum unakku Natakuranji Anga
191 Inamighuttula piravi anugadeyanum unakku (tp) Shankarabharana S/Jhampa
192 Irayattanaiyo adutanum ilayittunadaru kalam (tp) Janaranjani T/Eka
193 Iravamal piravamal kuramadaippunarvone (tp) Kapi Adi
194 Iravamal piravamal kuramadaippunarvone (tp) Todi Tisram
195 Iravodum paghale marade anudinam tuyara (tp) Darbarikanada Anga
196 Iravu paghal palakalum iyalishai muttamizh kuri (tp) Kalyani Rupaka
197 Iravu paghal palakalum iyalishai muttamizh kuri (tp) Sama K/Chapu
198 Iravu paghal palakalum pakarunai peru (tp) Simhendramadhyam T/Jhampa
199 Iravu paghal palakalum pakarunai peru (tp) Surati Rupaka
200 Iru noi malattai shivavoliyal miratti enai (tp) Sindhubhairavi Anga
201 Iru pirai eyiru nilavezha udalam irulpadu (tp) Mand Anga
202 Iru vinai anja varuvinai kenja irulpini manga (tp) Hindola Chapu
203 Iru vinai anja varuvinai kenja irulpini manga (tp) Purvikalyani Chapu
204 Iru vinai piravikkadal muzhgi idargal (tp) Mand Chapu
205 Irulumor kadir anukonada ponidamaderiye (tp) Vachaspati Chapu
206 Irumalu roga muyalgan vatameriguna (tp) Asaveri Chapu
207 Irunda vidum konjiya shiruvarum urugelum (tp) Vasanta C/Ata
208 Iruppaval tiruppugazh viruppodu padippavar (tp) Vasanta C/Triputa
209 Iruvadum iruvadum arubadumudanaru (tp) Bilahari Adi
210 Iruvar mayalo amali vidamo enena sheyalo (tp) Dipaka Chapu
211 Iruvar mayalo amali vidamo enena sheyalo (tp) Saveri Chapu
212 Iruvinai punaindu jnana vizhimunai (tp) Athana Anga
213 Iruvinaiyin mati mayangi tiriyade ezhu narakilum (tp) Arabhi Anga
214 Iruvinaiyin mati mayangi tiriyade ezhu narakilum (tp) Todi K/Triputa
215 Isainda erum kariyuri porvaiyum ezhil nirum (tp) Devagandhari Adi
216 Ishainda erum kariyuri porvaiyum ezhil nirum (tp) Ritigaula C/Ata
217 Ittarani midil piravade ettarodu kudi kalavade (tp Asaveri Adi
218 Iyal ishaiyiluchita vanchikka yarvagi iravu (tp) Huseni Rangabharana
219 Iyal ishaiyiluchita vanchikka yarvagi iravu (tp) Manirangu K/Triputa
220 Iyal ishaiyiluchita vanchikka yarvagi iravu (tp) Ritigaula Lalita
221 Iyal ishaiyiluchita vanchikka yarvagi iravu (tp) Sallapam Adi
222 Jaga mayai yutrenaka vazhvil vaitta tirumadu (tp) Sunadavinodini Deshadi
223 Jaya jaya arunadri shivaya nama jaya jaya (tp) Des Adi
224 Jhankara kalam ena hari bhrammar veruvura (tp) Sindhubhairavi K/Chapu
225 Jnalam engum valaittaratru kadalale nalum (tp) Hamsanandi Anga
226 Jnalam engum valaittaratru kadalale nalum (tp) Ritigaula M/Jhampa
227 Jnanamkol porigal kudi vanittu kadarilada (tp) Bilahari Anga
228 Kadakada karuvigal tapa vakiratirkkadir (tp) Todi Adi
229 Kadal paravu tarangamidu ezhu tingalale (tp) Arabhi Anga
230 Kadalai poriyavarai palakani kazhainugar (tp) Dhanyasi Adi
231 Kadavinidai viram kedamal ini terum (tp) Mohana T/Rupaka
232 Kadi mamalarkkul inbam ulaverikku nanbu taruma (tp) Khamas Anga
233 Kadi modi vadadu nul katri varum kashu tedi (tp) Shankarabharana M/Eka
234 Kadiya vegam arada vrta shudarabadar (tp) Kalyanavasanta Anga
235 Kai taruna jyoti attimukha veda karpaka sahodara (tp) Jonpuri Adi
236 Kaittala nirai niraikaniyappamodavalpori (tp) Nata Adi
237 Kalai madavar tan shilai adanalum (tp) Anandabhairavi Chapu
238 Kalai mevu jnana prakasha kadaladi (tp) Mohana C/Jhampa
239 Kalakalena shila kalaigal pidatruvadu (tp) Kuntalavarali Adi
240 Kalan idattanugade kashinil piravade shila (tp) Hindola T/Jhampa
241 Kalan idattanugade kashinil piravade shila (tp) Shankarabharana T/Eka
242 Kalanar venkodundudar pasham koden (tp) Shahana K/Adi
243 Kalanar venkodundudar pasham koden (tp) Tilang K/Adi
244 Kamala madudan indiraiyum sarishola (tp) Anandabhairavi Anga
245 Kamalamadum arundatiyum tudi sheyavonada (tp) Kurinji Adi
246 Kamiyattazhundi ilaiyade kalar kaipadindu (tp) Bhimpalas Chapu
247 Kamiyattazhundi ilaiyade kalar kaipadindu (tp) Mukhari K/Triputa
248 Kanada dura ninada vari kadara varam (tp) Mohana Anga
249 Kanaitta tirkkum ippongu karkkadal onrinale (tp) Kanada Anga
250 Kanaka sabhai mevum enadu gurunatha muruga (tp) Kharaharapriya Adi
251 Kanakam tiralginra perumkiri tanil vandu (tp) Nilambari T/Triputa
252 Kanakam tiralginra perumkiri tanil vandu (tp) Shankarabharana T/Triputa
253 Kanda duraninadavari kadaravaramanbinale (tp) Jalakesari C/Triputa
254 Kani tarum kokkukkat shevi verpum (tp) Arabhi Adi
255 Kanonadadu uruvodaravadu peshonadadu uraiye (tp) Mand Anga
256 Kanonadadu uruvodaruvadu peshonadadu uraiye (tp) Shahana C/Triputa
257 Karai padum udambiradena karudadelo (tp) Yamunakalyani Anga
258 Karaiyil angu ugra chchattidarikku (tp) Todi Adi
259 Karanam adaga vandu kalan anugadishaindu (tp) Hamsadhvani Anga
260 Karanam adaga vandu kalan anugadishaindu (tp) Khamas Adi
261 Karchchar kuzhalar vizhi yarayi (tp) Simhendramadhyam T/Triputa
262 Kari murattadi valai kayireduttu (tp) Saranga K/Chapu
263 Kari purari tripurari tiyadi kayilaiyali (tp) Todi Anga
264 Karimukha kadagalail adiga karpaka matagaja (tp) Madhyamavati K/Chapu
265 Kariya kuzhal shariya mukham vervada vasamuru (tp) Mand C/Dhruva
266 Kariya periya erumai kadavu kadiya kodiya (tp) Mohana T/Adi
267 Karmamana pirappara oru gati kanadu (tp) Behag Anga
268 Karuppaiyil shuklattu ulaittu urppavittu (tp) Arabhi S/Triputa
269 Karuppatruri piravade kanakka padu utruzhalade (tp) Natabhairavi T/Eka
270 Karutta kunjiyum veliri ezhum kotturutta (tp) Asaveri Adi
271 Karuttalai veliru mighundum adartta inai (tp) Mukhari Anga
272 Karuvadaindu pattutra tingal vayiril irindu (tp) Hindola T/Triputa
273 Karuvadaindu pattutra tingal vayiril irundu (tp) Varali T/TRiputa
274 Karuvagi eda udarattinil uruvagave kal kai (tp) Dhenuka T/Triputa
275 Karuvin uruvagi vayadalavile valarndu (tp) Chenjuruti K/Chapu
276 Karuvin uruvagi vayadalavile valarndu (tp) Vijayanagari Anga
277 Kattazhagu vittu talarttangirundu munam (tp) Manolaya C/Dhruva
278 Katti mundakara pali ankitanai mutti andamodu (tp) Mukhari Adi
279 Katturiakaru mrugamada viddara padira imachala (tp) Saveri Nichangalila
280 Kavadu kottezhumuvari mattiral (tp) Bageshri M/Ata
281 Kavi puvai yevai ighalvana nilattala kala nighar (tp) Hindola K/Rupakam
282 Kavi uduttun tazh shadai vaittunkadugal (tp) Madhyamavati Chapu
283 Kaya maya vidumiriya kudu nandu purpudanda (tp) Hamsanandi Anga
284 Kayal vizhittenai sheyalazhitttai ena (tp) Shivaranjani Adi
285 Kazhai muttu malai puyal muttu malai (tp) Madhyamavati Adi
286 Kodadavanaiye pughazhndu kuberan Kharaharapriya C/Rupaka
287 Kodiya maraliyum avanadu katakamum (tp) Chandrakauns Anga
288 Kodiya mata vetkaikkanaiyale kuraikanedu (tp) Vachaspati Anga
289 Kodiyana pinikodu vikki kakkikun ponkudilura (tp) Kalyani Simhalila
290 Kolai mada kariyana mrugamada dhanagiri (tp) Dhanyasi C/Dhruva
291 Kollai ashaikkarigal Shankaraharigaula Mishram
292 Kombanai yarkadu modiru kangalil (tp) Kharaharapriya C/Rupaka
293 Kondar kuzhalvari vandolidumiyal kondezhishai (tp) Nata Adi
294 Konduvar kuravadinum adiyavar chintai (tp) Nadanamakriya Anga
295 Kudal ninam enbulal kamazh kurudi (tp) Hamsanandi C/Rupaka
296 Kudar ninamenbu chalamalamandu (tp) Kuntalavarali Anga
297 Kudattai taghartu kalitraittu rattikkuvadai (tp) Pushpalatika C/Triputa
298 Kudi vazhkaiyannai mayaiyatti pillai kuyil (tp) Amritavarshani Adi
299 Kudi vazhkaiyannai manaiyatti pillai kuyil (tp) Kokiladhvani C/Triputa
300 Kumara gurupara muruga guhane kurachchirumi (tp) Kharaharapriya M/Jhampa
301 Kumara gurupara muruga guhane kurachchirumigha (tp) Chenjuruti
302 Kumara gurupara gunadhara nishichara (tp) Mohana C/Triputa
303 Kumara gurupara muruga sharavana guha shanmukha Bilahari Chapu
304 Kurai kadal ulaginiluyir kodupondu kuttadu (tp) Bhimpalas Anga
305 Kurudi krimigal chalamala mayirdashai (tp) Kedara Anga
306 Kurudi mala jalam ozhugunarakudalariya (tp) Kedaragaula Chapu
307 Kurudipulal enbado narambugal krimigal (tp) Ranjani Anga
308 Kurambai mala jalam vazhuvalu ninamodu (tp) Gaula Adi
309 Kurvel pazhitta vizhiyale marutti mulaikkoda (tp) Madhyamavati C/Triputa
310 Kusham aghi yarum alaimarai manunulinidai (tp) Dharmavati Anga
311 Kuvalai pushal vilaittidum angayal (tp) Anandabhairavi Anga
312 Kuyil onru mozhi kuyilinralaiya kolaiyinba malar (tp) Amritavahini C/Triputa
313 Kuyilo mozhi ayilo vizhi kodiyo idai pidiyo (tp) Navarasakannada C/Triputa
314 Labham illamal polavurai shola manadabodana (tp) Manolaya Adi
315 Madar vashamayutruzhal varum madhava (tp) Kuntalavarali Anga
316 Makara jalanidhi suvara uragapati (tp) Madhyamavati K/Chapu
317 Makaram alaridai purala uraga gana (tp) Hamsadhvani K/Chapu
318 Makkatku kuraridanadu katrettattan mudiyadadu (tp) Latangi T/Triputa
319 Malaralikkondai shorukkileyavan shollumozhi (tp) Huseni Adi
320 Malashai kopamoyaden nalumayavikara (tp) Mand Adi
321 Malinal edutta kandal shorinal valartta (tp) Manolaya Adi
322 Mamudal tadindu tanmalgu giriyudu poi (tp) Mand K/Chapu
323 Mana kapata pati ratanatara rupa madana (tp) Tilang Anga
324 Manai makkal shutram enum maya valaiyai (tp) Ramapriya T/Eka
325 Manaiyaval naghaikka urinai varu naghaikka (tp) Ritigaula Anga
326 Manakkavalai eduminri unakkadimai (tp) Kedaragaula Anga
327 Manam enum porul vanarai kalkanal punaludan (tp) Harikambhoji Adi
328 Manam enum porul vanarai kalkanal punaludan (tp) Nilambari Anga
329 Maname unakkurudi pughalven enakkarugil (tp) Kalyani Adi
330 Manattiraindezhum ilayumelida karutta (tp) Mukhari Adi
331 Mandarelum paniyum shadaiya andarirainja (tp) Shankarabharana Anga
332 Mangai shiruvar tangal kilaijnar vandu (tp) Hamsanandi T/Adi
333 Marukkulaviya malaranai kodiyade valartta (tp) Kapi K/Chapu
334 Marukkulaviya malaranai kodiyade valartta (tp) Kuntalavarali C/Matya
335 Marukkulaviya malaranai kodiyade valartta(tp) Purvikalyani Rupaka
336 Marumalli yar kuzhalin mada madar marululli (tp) Shanmukhapriya Anga
337 Maruve sheritta kuzhalar mayakkin madanaga (tp) Harikambhoji Adi
338 Maruve sheritta kuzhalar mayakkin madanaga (tp) Sindhubhairavi Adi
339 Maruvu manju bhutam urimai vandidadu malam (tp) Mohana T/Dhruva
340 Matan eviya kanaiyal iru vinaiyal bhuvi (tp) Todi T/Eka
341 Mati tanai ilada pavi kuruneri ilada kopi (tp) Dhanyasi Anga
342 Matiyal vittanagi manattal uttamanagi padivagi (tp Chakravaka C/Rupakam
343 Matiyal vittanagi manattal uttamanagi padivagi (tp Purvikalyani K/Chapu
344 Modu maraliyoru koti verppadai kudi (tp) Hamsadhvani Anga
345 Mogumogena naraikonmalar varkattil (tp) Kusumavichitra K/Chapu
346 Mula mantramodalingilai iva tingilai (tp) Shubhapantuvarali Chapu
347 Mula nilam adin mele manaduru mahadavi shudar (tp) Kamavardhini Adi
348 Mula nilam adin mele manaduru mohadavi shudar (tp) Kanada Adi
349 Mulamkilaror oruvai nadunalankula (tp) Behag T/Triputa
350 Mulum vinai shera melkondida aindu (tp) Sankrandanapriya Anga
351 Munai azhindadum etti kulaindadu vayadu (tp) Sankrandanapriya Anga
352 Mundu tamizh malai koti koti chandamodu nidu (tp) Chenjuruti Anga
353 Mundu tamizh malai koti koti chandamodu nidu (tp) Harikambhoji C/Triputa
354 Mundu tamizh malai koti koti chandamodu nidu (tp) Navaroj Adi
355 Mupputru shevi ketpatrupporu muchchu (tp) Mayamalavagaula Adi
356 Muruga mayura sevaka sharavana ena (tp) Bageshri Anga
357 Muruga muruga miriga muruga (tp) Ragamalika Adi
358 Muttaitaru pattittiru naghai attikkirai shakti (tp) Hamsadhvani T/Triputa
359 Muttaitaru pattittiru naghai attikkirai shakti (tp Gaula T/Triputa
360 Muttaitaru pattittiru naghai attikkirai shakti (tp Mohana Triputa
361 Muttaitaru pattittiru naghai attikkirai shakti (tp Shanmukhapriya Triputa
362 Muttu tamizh malai kodi kodi (tp) Navaroj Adi
363 Muttu terikkavalarikku shilaikkam adan (tp) Mohana K/Dhruva
364 Muttuppattu gatitorum mutra shutra palanalum (tp) Behag Anga
365 Nachar tankadaiya tanil viravinan metta nondu (tp) Bilahari S/Dhruva
366 Nachar tankadaiya tanil viravinan metta nondu (tp) Kapi Anga
367 Nachcharavam enru nachcharavam enru (tp) Kanada Adi
368 Nachcharavam enru nachchravam enru (tip) Karnatakakhamas C/Triputa
369 Nada pirappu mudiyado ena karudi nayen (tp) Shanmukhapriya S/Chapu
370 Nadavindu kaladi namo nama veda (tp) Kurinji Adi
371 Nadi tedi tozhuvarpal nanattaga tiriveno (tp) Bageshri
372 Nadi tedi tozhuvarpal nanattaga tiriveno (tp) Shuddhasaveri Anga
373 Nal irandidazhale koliya jnalam undaga (tp) Durga Anga
374 Nalam engum (tp) Ritigaula Jhampa
375 Nalu mighunda kashivagi jnana nirutta (tp) Khamas Anga
376 Nalum aindu vashal kiru turudembu kal kaiyagi (tp) Kedaragaula T/Adi
377 Nalum aindu vashal kiru turudambu kal kaiyagi (tp) Todi Tisram
378 Nanjinai polumana vanchaka kolargalai namudal (tp) Abhogi K/Chapu
379 Naraiyodu parkkazhanru tolvatri (tp) Nadanamakriya Anga
380 Narale tol nirale yam nana vashal kudilude (tp) Malahari Adi
381 Naveru pamanatta padarame ninaittu nalaru (tp) Chenjuruti K/Chapu
382 Naveru pamanatta padarame ninaittu nalaru (tp) Yadukulakambhoji Anga
383 Nediya vadagu vadidiyavum ezhugirin (tp) Kambhoji Anga
384 Ni tan ettanaiyalum niduzhi kripaiyaghi (tp) Hamirkalyani T/Jhampa
385 Ni tan ettanaiyalum niduzhi kripaiyaghi (tp) Kambhoji Rupaka
386 Ni tan ettanaiyalum niduzhi kripaiyaghi (tp) Shriranjani T/Eka
387 Ni tan ettanaiyalum niduzhi kripaiyaghi (tp) Shuddhadhanyasi Adi
388 Nigaril pancha bhutamu ninayu nenjumaviyu (tp) Manolaya Anga
389 Nilaiyada samudramana samsara turaikkanil (tp) Chenjuruti Anga
390 Nilaiyada samudramana samsara turaikkanil (tp) Mukhari Adi
391 Nilaiyada samudramana samsara turaikkanil (tp) Shahana Anga
392 Nilamkol meghattin mayil mide nivanda vazhvai (tp) Kurinji Anga
393 Nilamkol meghattin mayil mide nivanda vazhvai (tp) Mohana Adi
394 Nilamkol meghattin mayil mide nivanda vazhvai (tp) Saranga Anga
395 Nilavinile irundu vaigaimalarederindu nirai(tp) Kanada T/Rupakam
396 Nilaya porulai udalakkarudi nedu natpozhudu (tp) Anandabhairavi Chapu
397 Nilaya porulai udalakkarudi nedu natpozhudu (tp) Bageshri V/Chapu
398 Nilayada samudram (tp) Mukhari Adi
399 Nimirnda mudugum kunindu shiranda mukha (tp) Kapi C/Rupaka
400 Ninadu tiruvadi sattimayirkkodi ninaivu (tp) Hamsadhvani Anga
401 Ninaittadenaiyil nilaitta buddhi tanai (tp) Sindhubhairavi K/Jhampa
402 Ninaittadu ettanai irraravamal nilaitta buddhi (tp Abhogi K/Jhampa
403 Ninamodu kurudi narambu mariya dashai (tp) Bhairavi Anga
404 Niraimadi mukhamenum oliyale nerivizhai (tp) Hamsanandi C/Triputa
405 Nirajata virajata varodaya parapara nirakula (tp) Madhyamavati K/Chapu
406 Niramaya puratana parapara varamrta nirakula (tp) Des K/Adi
407 Niramaya puratana parapara varamrta nirakula (tp) Dhanyasi C/Triputa
408 Nirumenbu tolinalum avaden kaikalgalodu (tp) Navarasakannada T/Adi
409 Nirutararkkoru kala jaya jaya surargale (tp) Madhyamavati Anga
410 Nitikku pin kalanpadattukku indiran (tp) Dhanyasi S/Chapu
411 Nittam utrunai ninaittu nittai petri (tp) Kuntalavarali Anga
412 Olam itta shurumbu tanatanavena veshirattil (tp) Sindhubhairavi Adi
413 Olamaraigal araiginra vonradu melai veliyil (tp) Hamsanandi Anga
414 Olamittu iraittezhunda velai vattamitta (tp) Jonpuri T/Adi
415 Ongum aimpulanoda ninaittin om perum pranavadi (tp Arabhi Anga
416 Or uruvaghiya taraka bhramattoru vaghai (tp) Darbarikanada Adi
417 Oradonrai para dantattode vandittu vandittu(tp) Bilahari Adi
418 Oru pozhudum iru charana neshatte vaittu (p) Begada Anga
419 Oru pozhudum iru charana neshatte vaittu (tp) Chakravaka S/Jhampa
420 Oru pozhudum iru charana neshatte vaittu (tp) Kurinji Adi
421 Oru vazhi padadu mayai iruvinai vidadu nalum (tp) Chenjuruti Anga
422 Orupadumirubadu marubadu mudanaru (tp) Nadanamakriya Adi
423 Oruvaraiyoruvar teri arigilar madavi sharar (tp) Hindola T/Rupaka
424 Oruvaraiyum oruvar ariyamalum tirindu (tp) Chakravaka Anga
425 Ozhuguni rattamodu toluditti uyar kal karatti (tp) Manirangu Adi
426 Pachchaiyongiri poliru madana mutri (tp) Yadukulakambhoji Anga
427 Padar bhuviyin midu miri vanjakargal viyanini (tp) Kamavardhini Anga
428 Padar bhuviyin midu miri vanjakargal viyanini (tp) Nilambari K/Eka
429 Padi madi nadi podumani shadai nathar aruliya (tp) Kapi Chapu
430 Padi madi nadi podumani shadai nathar aruliya (tp) Navaroj Adi
431 Padi madi nadi podumani shadai nathar aruliya (tp) Sindhubhairavi Adi
432 Padi madi nadi podumani shadai nathar aruliya (tp) Todi Adi
433 Padi punal neruppadar bhavanam veli poikkaruppava Revati Anga
434 Padirozhukkamum mada manattula padi (tp) Saranga Chapu
435 Pagartarkku aridana shen tamizh ishaiyil (tp) Vasanta Anga
436 Paghal iravinitradumara pati guruvena (tp) Kamavardhini Antarakrida
437 Paghal iravinitradumara pati guruvene (tp) Kharaharapriya Rupaka
438 Paghal iravinum karuviyalanam parugi (tp) Dhanyasi Chapu
439 Paghal iravinum karuviyalanum parugi (tp) Krishnapanju Adi
440 Pagharu muttamizh porulumeit tava payanum (tp) Saurashtra Chapu
441 Pagira ninaivoru tinaialavilum ini (tp) Shahana Anga
442 Pakkarai vichitra mani porkalanai ittanadai (tp) Mohana K/Adi
443 Pakkarai vichitra mani porkalanai ittanadai (tp) Nata K/Adi
444 Pakkuva vachara lakshana sakhadi patshana (tp) Des S/Chapu
445 Palai nulai tenai nilai paghai vai shorpada vada ( Mohana C/Triputa
446 Palo tenio pagho vanor para varattamudeyo (tp) Nilambari Adi
447 Palo teno palavuru shulaiyadu tano vanor (tp) Kuntalavarali Adi
448 Palo teno palavuru shulaiyadu tano vanor (tp) Madhyamavati C/Triputa
449 Pancha padaka murupiraiyerireri (tp) Simhendramadhyam Anga
450 Pancha padakan pavi muzhu mudan vegu vanja (tp) Huseni Anga
451 Pandada virkkazhangadalil shudar ushal (tp) Sindhubhairavi K/Chapu
452 Pangayanar petridum charachara andam adayul (tp) Behag Adi
453 Panikkul padadu satakar kanal shatronadu (tp) Harikambhoji T/Triputa
454 Paniyin vinduli polave karuvinuru mana vilangu (tp Harikambhoji K/Dhruva
455 Parabrahma svarupini (tp) Gaulipantu Adi
456 Parama gurunathaa karunai upadesha padavi (tp) Hindola Adi
457 Paravaikku ettanai vishai tudu pagararkkutrava (tp Ramapriya T/Eka
458 Paravu nedum gatirulagil virumbiya bhavani (tp) Devamanohari Adi
459 Pari yanakodai kondalediru vazhvi (tp) Bageshri Anga
460 Parimala kalabha sugandha chandattanamanar (tp) Natakuranji C/Ata
461 Parimala kalabha sugandha chandattanamanar (tp) Devagandhari C/Ata
462 Parimala mighavula shandu mamata muruga (tp) Des Anga
463 Parivuru naratrazhal mati visha shilai poru kalutr Kanada Adi
464 Pariya kai pasham vitteriyum kalanul payan (tp) Saramati K/Chapu
465 Partukkondu (tp) Mukhari Adi
466 Parudiyai pani madiya maippadar parai (tp) Shahana M/Ata
467 Parutta mulai shirutta idai velutt naghai (tp) Mohana T/Adi
468 Pattil urugilai kettu murugilai kutru (tp) Sankrandanapriya Chapu
469 Pattuppadadam adanalum pakkattu mandar vashaiyalum Kanada C/Jhampa
470 Pazhiyuru shattagamana kudilai eduttu (tp) Kalyani K/Chapu
471 Pera va vara vaimai teda (tp) Hindola K/Chapu
472 Peravavara vaimai pesharkkariyame (tp) Hindola Anga
473 Perum kariyam pol varngedumpal priyamkura (tp) Kharaharapriya Adi
474 Piraviyalai yatrinil pugudade prakrti margam (tp) Kalyani K/Jhampa
475 Piraviyana shadam irangi vazhiyilada turai (tp) Bhimpalas T/Adi
476 Podil irundu vida chatur vedam ozhindavan (tp) Bhavapriya Anangatala
477 Poduvadai tani mudaladai paghal iravu (tp) Hamsadhvani Chapu
478 Pokkuppai katta tokkuppai kuttu (tp) Bahudari T/Rupaka
479 Porppadattinaittu udittu nal padattil (tp) Dvijavanti T/Adi
480 Porppadattinaittu udittu nal padattil (tp) Ranjani T/Adi
481 Pudavi kani tughilena valar anda kadal (tp) Charukesi Adi
482 Pugaril shevala tandura sanghrama (tp) Malayamaruta Anga
483 Pukarap pungap pagarak kunri (tp) Ranjani T/Adi
484 Pulaiyanana mavinan vinaiyilegum padan (tp) Sindhubhairavi Anga
485 Pulavarai rakshikkum taruvemadu ritaguna (tp) Kamavardhini Adi
486 Pumadhura meyani manmarai vai naludai (tp) Kamavardhini T/Triputa
487 Puniya tanir (tp) Garudadhvani T/Jhampa
488 Puraipadum shetra kutram anattan tavamilan (tp) Hindola Adi
489 Purputamenama arpa nilaiyada poikkudi (tp) Navarasakannada Adi
490 Puttar shudum kottalar kuzhaliyar parttal (tp) Nilambari Adi
491 Ramaj anivavederikkum kanalale (tp) Malayamaruta M/Jhampa
492 Raviyum matiyum terivurayezhumam (tp) Kuntalavarali Chapu
493 Samaya pativrtattanai ninaiyade charana padma (tp) Saranga Anga
494 Santana pushpa parimala kinkini mukha (tp) Hamsadhvani K/Chapu
495 Santatam bandhattodarale chanchalam (tp) Hindola
496 Santatam bandhattodarale chanchalam (tp) Surati C/Triputa
497 Shakti pani namo nama mukti jnani namonama (tp) Sindhubhairavi Anga
498 Shankari padiyida ongiya jnana sukha (tp) Vachaspati S/Chapu
499 Shantamil mohaveri kantiya vavanilamundu (tp) Shanmukhapriya S/Chapu
500 Sharakkeritta padivazhdonda parikkayattil (tp) Kalyani Anga
501 Sharana kamalalayattai (tp) Harikambhoji
502 Sharavana bhava nidhi arumukha gurupara (tp) Brindavanasaranga Adi
503 Sharavana jata namo nama karunaya tita namo nama ( Anandabhairavi Anga
504 Sharuvi igazhndu marundu vegunduru (tp) Ragamalika Adi
505 Shayilanaganikku urugi idappakkam kodutta (tp) Purvikalyani Anga
506 Shekkaralake shashika ratnapuri rashi (tp) Mand K/Chapu
507 Shemakkomala pada tamarai sherdarkkodum (tp) Hindola C/Triputa
508 Shemakkomala pada tamarai Sherdarkkodum (tp) Surati Chapu
509 Sheri tarum sheppattul pala verppum piridum (tp) Shanmukhapriya Adi
510 Shikhara damaniya meru rajata giri nila (tp) Durga K/Chapu
511 Shikharam arunda vazhvadu shiva jnanam (tp) Bilahari C/Matya
512 Shikharam arunda vazhvadu shiva jnanam (tp) Kamavardhini Anga
513 Shikarigal idiya natana vil kalavi shevvi (tp) Mayamalavagaula Anga
514 Shilam ula tayar tandai matu manaiyana (tp) Simhendramadhyam Anga
515 Shinattavar mudikkum paghaittavar kudikkum (tp) Abhogi K/Chapu
516 Shinattavar mudikkum paghaittavar kudikkum (tp) Anandabhairavi Adi
517 Shinattil ettanai shiru manal alavudal (tp) Sama Adi
518 Shir shirakkumeni pashel pashel ena nupuratti (tp) Kurinji K/Triputa
519 Shir shirakkumeni pashel pashel ena nupuratti (tp) Nalinakanti K/Triputa
520 Shir ulaviya vodima manamanadai mamaiyil (tp) Vasanta C/Rupakam
521 Shirala shadan vinaikaran muramai (tp) Hamsanada Adi
522 Shirattanattil paniyade shegattor patrai (tp) Kanada C/Jhampa
523 Shishi muppura kadu nirezhachchadi (tp) Darbar Chapu
524 Shita kalabha shentamarai pumpada shilambu (tp) Anandabhairavi
525 Shita kalabha shentamarai pumpada shilambu (tp) Hamsadhvani
526 Shita malam veppuvadam mighu pittamana (tp) Bhimpalas Adi
527 Shitala varija pada namo nama narada gita vinoda ( Kedara Anga
528 Shitala varija pada namo nama narada gita vinoda ( Varali K/Dhruva
529 Shitam adiyam erikkum tazhalale shiri madanan (tp) Bhairavi Matya
530 Shiva jnana pundarika malar madudan kalavi (tp) Kalyani K/Chapu
531 Shiva jnana pundarika malar madudan kalavi (tp) Sama K/Chapu
532 Shiva madudane anubhogamadai shiva jnana (tp) Abhogi Adi
533 Shivanar manam kulira upadesha mantiramiru (tp) Bhairavi Chapu
534 Shivanar manam kulira upadesha mantiramiru (tp) Hamsanada K/Chapu
535 Shivanar manam kulira upadesha mantiramiru (tp) Jonpuri K/Chapu
536 Shivanar manam kulira upadesha mantiramiru (tp) Shankarabharana K/Chapu
537 Shivanar manam kulira upadesha mantramiru (tp) Sindhubhairavi Adi
538 Shivanar manam kulira upadesha mantram (tp) Yadukulakambhoji C/Jhampa
539 Shiyudira m engumeippuzhu nirambum (tp) Valaji Adi
540 Shruti maraigal irunalu dishaiyil adhipar (tp) Janaranjani Dhruva
541 Shruti maraigal irunalu dishaiyil adhipar (tp) Kapi Anga
542 Shrutiyai iyalayiyal nidiya toghudiyai veghuvai(tp Durga Anga
543 Shudar anaya tirumeni yudaiya azhagu mudujnana (tp Bilahari K/Chapu
544 Shudar anaya tirumeni yudaiya azhagu mudujnana (tp Gaula K/Chapu
545 Shuddhiya narappudan eluppurudashaiiku (tp) Mayamalavagaula C/Dhruva
546 Shudinuna vashai tanile shuzhalu minadena (tp) Vachaspati K/Chapu
547 Shurudi vegumuga purana kotigal shariyai (tp) Kuntalavarali Anga
548 Shurudimudi monamshol shirpparama jnanashiva (tp) Harikambhoji C/Dhruva
549 Shurudimudi monamshol shirpparama jnanashiva (tp) Natakuranji C/Dhruva
550 Shutra kapatodu pala shudu vinaiyana pala (tp) Mohana C/Dhruva
551 Shuttadu pol ashai vittulagachara dukkhamila (tp) Hindola S/Chapu
552 Shuzhum vinaikkattunba nedum pini (tp) Mohana S/Rupaka
553 Sindutrezhu mamadi angittiralale tenrattaru (tp) Saurashtra M/Triputa
554 Sitamatiya merikkuntazhalale shiri madanan (tp) Bhairavi C/Matya;Triput
555 Sorupa prakasha vishvarupappiramaga (tp) Dhanyasi Anga
556 Surudi maraigal iru nalu dishaiyil adhipar (tp) Janaranjani T/Dhruva
557 Tadakkai pangayam kodaikku kondaltan (tp) Anandabhairavi S/Chapu
558 Tagara narumalar poduliya kuzhaliyar (tp) Purvikalyani Anga
559 Takkamarukkoru sharaiyai veroru sakshi arappaashi Kanada Adi
560 Talai mayir kokku kokkan araittu kalakalena (tp) Yamunakalyani Adi
561 Talai valaiyattu taram perum pala pulavar (tp) Shuddhadhanyasi Adi
562 Talai valaya bhogamum chalanamigu mohamum (tp) Bilahari Anga
563 Talai vali maruttidu kamalai shokai suram(tp) Chenjuruti C/Dhruva
564 Tamara kurangugalum karirutpizhambu (tp) Anandabhairavi Anga
565 Tamaraiyin mattu vasamalarotta talinai (tp) Darbarikanada Adi
566 Tamaru mamaru manaiyum iniya tanamum(tp) Hamirkalyani Adi
567 Tamizh odiya kuyilo mayilandalaiyampuravam (tp) Kannada T/Dhruva
568 Tanayidum pushaiumohini idaghini tarittave (tp) Bageshri K/Chapu
569 Tanda pashi tanai yarindu mulaiyamudu tandu (tp) Arabhi Adi
570 Tanda pashi tanai yarindu mualiyamudu tandu (tp) Mohana C/Triputa
571 Taraiyin manudar ashaiyinal madalezhudu (tp) Arabhi Anga
572 Taraiyinil veguvazhi sharnda mudhanai (tp) Latangi Anga
573 Tarakasuran sharindu vizha verudan parindu (tp) Valaji T/Adi
574 Taranim ishai anaiyin idavundiyin vandu (tp) Amritavarshani C/Rupaka
575 Taraiyin manuda rashayinal madalezhudu (tp) Nilambari C/Triputa
576 Tarikkum kalai neghizhkkumpara (tp) Abhogi C/Eka
577 Tarukanan marali murugiya kayiru talaikodu (tp) Valaji Anga
578 Tattanamum adimai shutramodu pudalvar (tp) Shuddhasaveri Adi
579 Tava neri tavariya kurudugal talai pari (tp) Abhogi C/Dhruva
580 Tavarvattomara shulandariyakkadiya shurum (tp) Mohana C/Rupaka
581 Tedudarkku aridana navamani azhuttiyidu (tp) Durga K/Chapu
582 Tenundu mukkanigal pal shen karuupilanir (tp) Todi K/Chapu
583 Teruvinil nadava madavar tirandorukkum (tp) Yadukulakambhoji C/Dhruva
584 Teruvinil nadava madavar tirandu (tp) Anandabhairavi C/Dhruva
585 Timira mamana mamada madamai yenida (tp) Dhanyasi C/Rupakam
586 Timira mamana mamada madamai yenida Kamavardhini Anga
587 Timira vudadiyanaiya naraka janamadanil vidu (tp) Bhairavi T/Eka
588 Timira vudadiyanaiya naraka jananamadil vidu (tp) Kolahala C/Triputa
589 Tira pini tira shivatma jnana uratshidana (tp) Charukesi S/Chapu
590 Tirai vanja iruvinaigal naraiyankamala (tp) Natakuranji K/Chapu
591 Tiraivar kadal shuzh bhuvi tanile ulagorodu (tp) Shubhapantuvarali K/Eka
592 Tiru mozhiyurai pera aran unaduzhi pani (tp) Harikambhoji Adi
593 Tirumagal ulavumirupuya murari tirumuruga (tp) Kharaharapriya Adi
594 Tirumagal ulavumirupuya murari tirumuruga(tp) Kuntalavarali Adi
595 Tirumagal ulavumirupuya murari tirumaruga (tp) Harikambhoji Adi
596 Tirunila maruvikkalin iruvazhiyadai pattodi (tp) Hamsanandi C/Matya
597 Tokkarakkutila shuddhametra sukha dukkha (tp) Shubhapantuvarali C/Eka
598 Tolattiyal appnal oppiladutra tolukkai (tp) Surati C/Triputa
599 Tolelambu shinarambu pilaitunru kozhai (tp) Kambhoji Triputa
600 Tolelambu shinarambu pilaitunru kozhai (tp) Shivakambhoji C/Triputa
601 Tolelumbu shinarambu pilatunru kozhai (tp) Sindhubhairavi T/Adi
602 Tollai mudal tan onrumelliyiru (tp) Brindavanasaranga K/Chapu
603 Tolodu mudiya kuraiyai nambi pavayar (tp) Jonpuri Adi
604 Tondi shariya mayire veliranirai (tp) Anandabhairavi Adi
605 Tondi shariya mayire veliranirai (tp) Athana Anga
606 Tondi shariya mayire veliranirai (tp) Todi Anga
607 Torana kanaka vashalil muzhavu tolmura (tp) Mohana Chapu
608 Tozhamai kondu chalamsheigundargal odiya (tp) Brindavanasaranga Anga
609 Tripuram adanai oru nodiyadanil eri sheida (tp) Darbarikanada Chapu
610 Tudi konaigalodu vatri tarunameni kozhai (tp) Shankarabharana T/Adi
611 Tullumada velkai kanaiyale tollainedu nila (tp) Hamsanandi K/Jhampa
612 Tunbam kondangam melindara nondanbum (tp) Bhairavi T/Triputa
613 Tupparap padatri moikkal shorppa veli mukkona (tp) Behag T/Adi
614 Udalinudu poi milum uyirinodu mayada (tp) Todi Anga
615 Udara kamalattinidai mudiya bhuvana (tp) Nilambari K/Chapu
616 Udatiyaral mondu shulkol karumukhil ena (tp) Kiravani Anga
617 Udayavargal evarevargal ena nadiyum (tp) Nalinakanti Deshadi
618 Udukka tughil venu nilpashiyavikkana (tp) Kambhoji Chapu
619 Ulaga pashu pashadonda uravukilai tayar (tp) Begada K/Triputa
620 Ulaga pashu pashadonda uravukilai tayar (tp) Saurashtra Anga
621 Ulagattinil madarum maindarum uru shutramum (tp) Andolika T/Triputa
622 Ulagil anudinamum varum adiyavargal (tp) Hamsadhvani K/Chapu
623 Umbartaruttenu manikkashivagi onkadalil (tp) Anandabhairavi Adi
624 Umbartaruttenu manikkashivagi onkadalil (tp) Hamsadhvani Anga
625 Umbartaruttenu manikkashivagi onkadalil (tp) Kalyani K/Triputa
626 Unai dinam tozhudilan unadiyalbinai (tp) Saveri Adi
627 Unaru mutpinim anaga vitta udal udari pattozhiya ( Ragamalika K/Chapu
628 Unattashai tolgal shumanda kayappodi (tp) Jonpuri Anga
629 Unerelumbu shishi malangalode narambu (tp) Shankarabharana Adi
630 Unnai dinam tozhudilanunadiyalpinai (tp) Chenjuruti Adi
631 Unum dashaiyudal tan enbadu vazhiyum (tp) Sindhubhairavi Adi
632 Uraitta sambhrama vadivu tirangi karutta (tp) Sankrandanapriya Adi
633 Uraitturai bodhattaniyana unai shiridoda (tp) Vachaspati C/Jhampa
634 Uraiyum shenradu navum ularndadu vizhiyum (tp) Ranjani Adi
635 Uravin murai kadari azha urarum ashai (tp) Valaji C/Dhruva
636 Uruvai evarkku ninaivaridai anaittulagum (tp) Durga K/Chapu
637 Utrumai shervadu meyyinaiye (ti) Mohana Adi
638 Utrumai shervadu meyyinaiye (ti) Shankarabharana Adi
639 Uyya jnalattu neri kaividadeppozhudu (tp) Lalita K/Chapu
640 Vachanamikavetri maravade manadu tuya (tp) Athana Adi
641 Vachanamikavetri maravade manadu tuya (tp) Kurinji Adi
642 Vachanamikavetri maravade manadu tuya (tp) Kuntalavarali Adi
643 Vachanamikavetri maravade manadu tuya (tp) Ranjani C/Jhampa
644 Vadana saroruha nayana shilimukha valli (tp) Brindavanasaranga Anga
645 Vadinai adarnda vel vizhiyar tangal mayam (tp) Chakravaka Adi
646 Vadinai adarnda vel vizhiyar tangal mayam (tp) Kuntalavarali Adi
647 Vala vayadagi kodumalarodu manamaghi (tp) Kharaharapriya K/Chapu
648 Valariyalala kulamilalada kalave kariya (tp) Madhyamavati K/Chapu
649 Valavayadagi azhagagi madanagi pani (tp) Anandabhairavi C/Dhruva
650 Valavayadagi azhagagi madanagi pani (tp) Kharaharapriya K/Chapu
651 Vali vata pittamodu kalamalai vippurudi (tp) Gaurimanohari K/Chapu
652 Vambar achchila kannamidum samayattukku (tp) Abhogi Adi
653 Vanappukku patrum aruttukkanal mevum (tp) Purvikalyani C/Rupaka
654 Vanchaka lobha mudartam porulurgal (tp) Todi T/Rupaka
655 Vandar parikkumam mindu vaghai danda (tp) Mand K/Chapu
656 Vandu pol sharattarul tedi mandippor kala (tp) Shuddhadhanyasi Anga
657 Vandu vandu mundavazhndu venju (tp) Sindhubhairavi T/Adi
658 Vandu vandu vitturi enran udal vendu vendu (tp) Darbar Adi
659 Vangara marbil anidaroduyar kodashaya (tp) Sindhubhairavi K/Chapu
660 Vanjattudan oru nenjil pala ninai vanji (tp) Manolaya Adi
661 Varada mani ni enavoril varugadedu tan (tp) Devamanohari C/Triputa
662 Varada mani ni enavoril varugadedu tan (tp) Ramapriya Anga
663 Varada mani ni enavoril varugadedu tan (tp) Vijayashri Adi
664 Vari sherndidu shelgayalovenum muzhaivar (tp) Chakravaka T/Triputa
665 Varikkalai yinikaraa vizhikkadaiyil ilainjnorai (t Kapi Anga
666 Varimide ezhu tingalale maraveleviya (tp) Kurinji Anga
667 Variyar karunkan madamadar magavashai (tp) Kamalaptapriya C/Triputa
668 Variyar karunkan madamadar magavashai (tp) Kambhoji C/Jhampa
669 Variyar karunkan madamadar magavashai (tp) Shahana C/Jhampa
670 Varubavargal olai kondu hanumanudaiya (tp) Bhimpalas Anga
671 Varuga vittenum viragar nettiram valo velo (tp) Todi Rangatyotyam
672 Vashai tavir gagana shara shiva karana (tp) Ragamalika Anga
673 Vashittu kanonadadu pujittu kudonadadu (tp) Purvikalyani Anga
674 Vata pittamodu shulai vippurudi eru karppaduva (tp Kanada Adi
675 Vatam talaivali shulam peruvayiragum piniyivai (tp) Behag Adi
676 Vatam pittam idavayirilaigal shitam (tp) Hamsanandi Adi
677 Vatpada shenai padavotti yottararai iru (tp) Charukesi K/Chapu
678 Veda verpile punattil mevi niekkum abhirama (tp) Bhimpalas T/Adi
679 Veda vittaka sami namo nama vel miguttama shura (t Sama Anga
680 Vedala bhutamodu kali kalatrigalum vegu (tp) Saranga K/Chapu
681 Vedar shezhundinai katti tanmidil irunda (tp) Simhendramadhyam T/Dhruva
682 Vedattil kelvi iladadu bodhattil (tp) Shriranjani T/Triputa
683 Vengala kandar kai shulamum tirumayan (tp) Mohana K/Chapu
684 Vetri sheya utra kazhaivirkkudai valaittu (tp) Hamsadhvani K/Dhruva
685 Veyishaindezhu tolgal tangiya madar (tp) Varali Chapu
686 Vezham unda vilagani adupola meni kondu (tp) Saranga Anga
687 Vidiyadagave paruva madarar viragile manam (tp) Ahiri Anga
688 Vidum kai kotta kadavudaiyaniya (tp) Shankarabharana Anga
689 Vindainuri vandadu kayam vendadu koti ini (tp) Kanada Chapu
690 Vinana karigati munnodi pinnodi venal (tp) Bhimpalas K/Chapu
691 Vindadin uri vanda kayam vendadu (tp) Yamunakalyani Chapu
692 Vindu bheditta vadi vangala eddishai (tp) Purvikalyani K/Chapu
693 Virakodu valai sankatam adu taru vempini Mukhari Chapu
694 Viral maran aindu malar vali chintamigha (tp) Mand Adi
695 Viral maran aindu malar vali chintamigha (tp) Sindhubhairavi K/Chapu
696 Vizhayum manidaraiyum munivaraiyum (tp) Anandabhairavi C/Matya
697 Vizhudadenave karudattudalai vinai shervaduve (tp Abhogi Adi
698 Vizhudadenave karudattudalai vinai shervaduve (tp) Yamunakalyani Adi
699 Yuga koti mudivin mandiya chanda marutam (tp) Manolaya Adi