Dikshitar


List of Compositions


No. Compositions Ragam Talam
1 Abhayamba nayaka harisayaka atmarupa prakashaka Anandabhairavi Adi
2 Abhayamba jagadamba rakshatu atma rupa prati Kalyani Adi
3 Abhayamba nayaka varadayakaatmarupa prakasha Kedaragaula Adi
4 Abhayambayam bhaktim karomi sachchidananda rupayam Shahana Triputa
5 Abhayambikaya abhayambikaya tava dasoham adi Kedara Adi
6 Abhayambikayaha anyam na jane ajnanadhmane aparoksha Kedaragaula Jhampa
7 Abhayambikayai ashvarudhayai abaha varapradayai Yadukulakambhoji Rupaka
8 Abhiramim Bhushavati Rupaka
9 Adhipurishvaram sada bhajeham tripurasundari samet Arabhi Adi
10 Agastishvaram aradhayeham haram sachchidananda Lalita Chapu
11 Akhilandeshvari raksha mam agama sampradaya nipune Dvijavanti Adi
12 Akhilandeshvaro rakshatu Devakriya Rupaka
13 Akhilandeshvaro rakshatu Shuddhasaveri Rupaka
14 Akshaya linga vibho svayambho akhilanda koti prabho Shankarabharana M/Eka
15 Amba nilayatakshi karunakatakshi akhilaloka sakshi Nilambari Adi
16 Ambikayaha abhayambikayastava dasoham adi jagadamba Kedara Adi
17 Ananda natana prakasham chitsabhesham ashrayami Kedara M/Eka
18 Anandamrutakarshini amritavarshani haradi pujite Amritavarshani Adi
19 Anandeshvarena samrakshitoham nityananda ruposmi Anandabhairavi M/Eka
20 Ananta balakrishna mamava mukunda shrihare vanaja Ishamanohari Adi
21 Angarakam ashrayami aham vinata shtajana Surati Rupaka
22 Anjaneyam sada bhavayami aprameyam muda (n) Shankarabharana Tisram
23 Annapurne vishalakshi raksha akhilabhuvana sakshi Sama Chapu
24 Ardhanarishvaram aradhayami satatam atri brgu Kumudakriya Rupaka
25 Arunachala natham smarami anisham apita kuchamba Saranga T/Eka
26 Aryam abhayambam bhaja re re chitta satatam Bhairavi Ata
27 Avyaja karuna katakshi anisham mamava kamakshi Salanganata T/Triputa
28 Bala kuchalambike mamava varadayike shri Surati Rupaka
29 Balagopala palayashu mam bhaktavatsala kripajaladh Bhairavi Adi
30 Balakrishnam bhavayami bala ramanujam vasudeva Gopikavasanta Adi
31 Balambikaya Kedaragaula Rupaka
32 Balambikaya katakshitoham budha janadinuta trikuta Shriranjani Eka
33 Balambikayaha param nahi re re chitta bharati rama Kanada Adi
34 Balambikayai namaste varadayai shri Natakuranji Rupaka
35 Balambike pahi bhadram dehi dehi Manavati Matya
36 Balambike pahi bhadram dehi dehi Manoranjani Matya
37 Balasubramanyam bhajeham bhakta kalpabhuruham Surati Adi
38 Bhajare re chitta balambikam bhakta kalpalatikam Kalyani M/Eka
39 Bhakta vatsalam abhisheka valliyutam bhajeham Vamshavati Adi
40 Bhakta vatsalam abhisheka valliyutam bhajeham Vishvambari Adi
41 Bharati maddhishna jadayapahe tvadbhakta kalpakama Devamanohari Rupaka
42 Bhogachaya natakapriye bodham dehi brihadishajaye Bhogachayanata Adi
43 Bhogachaya natakapriye bodham dehi brihadishajaye Vagadishvari Adi
44 Bhushapatim manju bhashapatim bhajeham Bhushavati Rupaka
45 Bhushapatim manju bhashapatim bhajeham Vachaspati Rupaka
46 Brahma vidyambike shri shvetaranyesha nayike Kalyani Adi
47 Brihadamba madamba jayati brahmanda svarupa jagada Bhanumati Adi
48 Brihadamba madamba jayati brahmanda svarupa jagada Vanaspati Adi
49 Brihadambikayai Vasanta Chapu
50 Brihadisha katakshena pranino jivanti ahamahamitya Jivantika T/Eka
51 Brihadishvaram bhajare re chitta brahmendradi puji Nagadhvani Adi
52 Brihadishvaraya namaste bhrammananda baleshvaraya Shankarabharana Adi
53 Brihadishvarim bhajare chitta brahmendradinuta Lalitapanchama Adi
54 Brihadishvaro rakshatu mam hari brahmendra pujita Ganamurti Rupaka
55 Brihadishvaro rakshatu mam hari brahmendra pujita Ganasamavarali Rupaka
56 Brihannayaki varadayaki brahmadi janani ehi Andhali Adi
57 Brihaspate tarapate brahmajate namostute te Athana Triputa
58 Budhamashrayami satatam suravinutam chandra Natakuranji Jhampa
59 Chandram bhaja manasa sadu hrdaya sadrsham Asaveri C/Matya
60 Chandrashekharam sada bhajeham shambhavi Margahindola Adi
61 Chhayavatim anandavallim charutara tanjapurim Chayavati Adi
62 Chhayavatim anandavallim charutara tanjapurim Suryakanta Adi
63 Chetaha shri balakrishnam bhaja re re chintitartha Dvijavanti Rupaka
64 Chidambara nataraja murtim chintayamya tanukirtam Tanarupi M/Eka
65 Chidambara nataraja murtim chintayamya tanukirtam Tanukirti M/Eka
66 Chidambara natarajam ashrayeham shivakamipatim Kedara Adi
67 Chidambareshvaram chintayami shivananda Bhinnashadja Adi
68 Chidambareshvaram chintayami shivananda Dhenuka Adi
69 Chinataye chitta shri paramashivam vintita bhakti Shankarabharana
70 Chintayamakanda mulakandam chetaha shri soma Bhairavi T/Eka
71 Chintaye mahalinga murtim chidrupa spurtim sukirti Paraju Adi
72 Chintayeham sada chitsabha nayakam chintitartha (n) Shankarabharana C/Eka
73 Dakshayani abhayambike varadabhaya haste namaste Todi Rupaka
74 Dakshinamurte vidalita dasarte chidanandapurte Shankarabharana Jhampa
75 Dandayudapanim dandita daitya shrenim dayanidhim Anandabhairavi Rupaka
76 Dasharathe dina dayanidhe danava bhikara damodara (n) Shankarabharana Tisram
77 Devi jagadishvari dina janavana shankari Bhairavi Rupaka
78 Dharma samvardhini danuja sammardhani dharadhara Madhyamavati Adi;Rupakam
79 Dina bandho daya sindho dhimane memudam dehi sada (n) Shankarabharana Tisram
80 Divakara tanujam jnanaishvaram dhirataram Yadukulakambhoji Eka
81 Ehi annapurne sannidhehi sada purne suvarne Punnagavarali Adi;Rupakam
82 Ekadantam bhajeham ekaneka phalapradam Bilahari Chapu
83 Ekamranatham bhajeham ekaneka phalapradam shri Gamakakriya Adi
84 Ekamranatham bhajeham ekaneka phalapradam shri Purvikalyani Adi
85 Ekamranathaya Mukhari Rupaka
86 Ekamranathaya namaste ekaneka phaladaya Varunapriya Rupaka
87 Ekamranathaya namaste ekaneka phaladaya Viravasanta Rupaka
88 Ekamranatheshvarena samrakshitoham shri Chaturangini Adi
89 Ekamranatheshvarena samrakshitoham shri Chitrambari Adi
90 Ekamresha nayakim isvarim bhaja re re manasa Shanmukhapriya Adi
91 Ekamresha nayike shive shri kamakshi pahimam Shuddhasaveri Adi
92 Gajadhisha danyam na janeham guru svarupavatarino Natakuranji Chapu
93 Gajamba nayako rakshatu guni janadi pujitaha satat Chenjuruti Triputa
94 Gajananaya namaste (tv) Shankarabharana Rupaka
95 Gajananayutam ganeshvaram bhajami satatam sureshva Chakravaka Adi
96 Gajananayutam ganeshvaram bhajami satatam sureshva Vegavahini Adi
97 Ganalole bale pancha dashakshari pahimam Nagavarali Chapu
98 Gananayakam bhajeham bhaje kamaleshanutam kamari Rudrapriya Adi
99 Ganarajena rakshitoham gunijananuta pallavapadena Arabhi Chapu
100 Ganapate mahamate gauri kumara mam pahi Kalyani Rupaka
101 Ganesha kumara pahi mam gajamukha ganesha kunmara Chenjuruti Eka
102 Gange mam pahi girisha shira sthite gambhiragaye Chenjuruti K/Eka
103 Gauri girirajakumari gana vanamayuri gambhira kaum Gauri T/Eka
104 Gaurishaya namasteshri guruguhadi sannuta varaya Arabhi Triputa
105 Girijayajaya abhayambikaya girisha jayaya rakshito Shankarabharana Adi
106 Gitichakra ratha stithayai guruguhanuta shyamalaya Kannada Chapu
107 Gokarneshvara pahi pahi mam gotrabhidadi pujitamurte Saurashtra Adi
108 Gopalakrishnaya namaste Kambhoji Adi
109 Gopika manoharam govardhana giridharam Mohana Adi
110 Govardhana girisham smarami anisham gopikadi manoharam Hindola Rupaka
111 Govindarajam upasmahe nityam shri guruguha vinuta Mukhari Chapu
112 Govindarajena rakshitoham sada Mechabauli Adi
113 Govindarajaya namaste namaste shri Surati Rupaka
114 Guni janadinuta guruguhodaye gujjari ragapriye Gurjari Adi
115 Guruguha bhavantaranginim chaturanginim vichintaye Chaturangini Triputa
116 Guruguha pada pankajam ati guptamaisham ashraye (n) Shankarabharana T/Laghu
117 Guruguha sarasija karapada shubhakara murte (n) Shankarabharana C/Eka
118 Guruguha svamini bhaktim karomi nirupama svemahinmam Bhanumati K/Triputa
119 Guruguha svamini bhaktim karomi nirupama svemahinmam Vanaspati K/Triputa
120 Guruguhadanyam na janeham guptagamartha Balahamsa Jhampa
121 Guruguhaya bhaktanugrahaya kumaraya namo Sama Adi
122 Gurumurte bahukirte sura senadhipate shri (n) Shankarabharana Tisram
123 Halasyanatham smarami kolahala minakshi sametam Darbar Adi
124 Hari hara putram shastaram sada bhajeham maya Vasanta K/Eka
125 Hariyuvatim haimavatim aradhayami satatam Deshisimharava T/Eka
126 Hariyuvatim haimavatim aradhayami satatam Hemavati T/Eka
127 Hasti vadanaya namastubhyam hatakamaya mantape Navaroj M/Eka
128 Hatakeshvara samraksha mam tapta hatakamaya linga Bilahari Rupaka
129 He maye mam badhitum kahitvam kahitvam (n) Shankarabharana Tisram
130 Himachala kumarim bhaje tripurasundarim hrinkara Jhankarabhramari T/Eka
131 Himachala kumarim bhaje tripurasundarim hrinkara Jhankaradhvani T/Eka
132 Himagiri kumari isha priyakari hemambari pahimam Amritavarshani Adi
133 Himagiri kumari isha priyakari hemembari pahimam Hemambari Adi
134 Himagiri kumari Ishvari hemambari hari sodari sundari Raghupriya Adi
135 Himagiri kumari ishvari hemambari hari sodari sundari Ravikriya Adi
136 Hiranmayim lakshmim sada bhajami hinamanava Lalita Rupaka
137 Ishanadi shivakaramanche shivakameshvara Shahana Rupaka
138 Jagadisha guruguha harividhi vinutam dehendriya (n) Shankarabharana C/Eka
139 Jagadishamanohari jaya karunarasa lahari jayakari Ishamanohari T/Eka
140 Jambupate mam pahi nijanandamruta bodham Yamunakalyani T/Eka
141 Jayati shivabhavani jagajjanani niranjani Bhavani T/Eka
142 Jayati shivabhavani jagajjanani niranjani Bhavapriya T/Eka
143 Jnana prasunambike Kalyani Rupaka
144 Jnanambike palaya mam shri jnatru jnana jneya Senagrani T/Eka
145 Jnanambike palaya mam shri jnatru jnana jneya Senavati T/Eka
146 Kadambari priyayai kadamba kananayai namaste namaste Mohana Triputa;Chapu
147 Kailasa chalanata Chalanata Adi
148 Kailasa nathena samrakshitoham kaivalyaprada nipuna Kambhoji Chapu
149 Kailasanatham bhajeham kamadi vrttim tyajeham Vegavahini Adi
150 Kala bhairavam bhajeham anisham kashipura Bhairavam Adi
151 Kalavati kamalanana yuvati kalyanam kalayatu sarasvati Kalavati Adi
152 Kalavati kamalanana yuvati kalyanam kalayatu sarasvati Yagapriya Adi
153 Kamakoti pithavasini saugandhini mamava guruguha Salaga Adi
154 Kamakoti pithavasini saugandhini mamava guruguha Saugandhini Adi
155 Kamakshi kamakoti pithavasini mamava Simhendramadhyam Rupaka
156 Kamakshi kamakoti pithavasini mamava Sumadhyuti Rupaka
157 Kamakshi mam pahi karunanidhe shive Shuddhadesi Rupaka
158 Kamakshi varalakshmi kamalakshi jayalakshmi shri Bilahari Adi
159 Kamakshim kalyanim bhajeham bhaje Kalyani T/Eka
160 Kamala ambike ashrita kalpalatike chandike kamaniya Todi Rupaka
161 Kamalamba samrakshatu mam hrtkamala nagara nivasini Anandabhairavi M/Eka
162 Kamalambam bhajare re manasa kalpita maya karyam Kalyani Adi
163 Kamalambikayaha sthava bhaktoham shankaryaha Punnagavarali Rupaka
164 Kamalambikayai kanakamshukayai karpuravitikayai Kambhoji Ata
165 Kamalasana vandita padabje kamaniya karodaya (n) Shankarabharana C/Eka
166 Kameshvarena samrakshitoham ganapati guruguhadi Kharaharapriya Adi
167 Kameshvarena samrakshitoham ganapati guruguhadi Shriraga Adi
168 Kanaka sabhapatim bhajare manasa kamaniya Malavashri Adi
169 Kanakambari karunyamruta lahari kamakshi mamava Kanakambari Rupaka
170 Kanakambari karunyamruta lahari kamakshi mamava Kanakangi Rupaka
171 Kanchisham ekamranayakam nityamaham bhaje kamadi (n) Shankarabharana Tisram
172 Kanjadalaya takshi kamakshi kamalamanohari tripura Kamalamanohari Adi
173 Kanjadalaya takshi kamakshi kamalamanohari tripura Manohari Adi
174 Kari kalabha mukham dhundhi ganesham bhaja Saveri Rupaka
175 Kashi vishalakshim bhajeham bhaje shri Gamakakriya Rupaka
176 Kashi vishalakshim bhajeham bhaje shri Purvikalyani Rupaka
177 Kashi vishveshvara ehi mam pahi karunanidhe Kambhoji Ata
178 Kaumari gaurivelavali ganalole sushile bale Gaurimanohari Adi
179 Kaumari gaurivelavali ganalole sushile bale Gaurivelavali Adi
180 Kayarohanesham bhaja re re manasa kali kalmasha Karnatakadevagandhar Rupaka
181 Kodanda ramam anisham bhajami kokilarava Kokilapriya Adi
182 Kodanda ramam anisham bhajamikokilarava Kokilarava Adi
183 Krishnananda mukunda murare krpam kuru keshava Gaulipantu M/Eka
184 Kshitija ramanam chintaye shri ramam bhavataranam Devagandhari Adi
185 Kumarasvaminam guruguham namami padasaroruha Asaveri Adi
186 Kumbheshvaraya Kedara Rupaka
187 Kumbheshvaraya namaste shri mangalamba sametaya Kalyani Chapu
188 Kumbheshvarena samrakshitoham Kalyani Adi
189 Kusumakara shobhita shripurageham kumbhaja guruguha Koshala T/Eka
190 Kusumakara shobhite shripurageham kumbhaja guruguha Kusumakara T/Eka
191 Kusumakara vimanarudam kundamukula radanam Ahiri Adi
192 Lalita parameshvari jayati laksmi vaninuta jagadam Surati Adi
193 Lalitambikam chintayamyaham Devakriya Adi
194 Lalitambikam chintayamyaham shri guruguha pujita p Shuddhasaveri Adi
195 Lalitambikayai lakshakotuyanda nayikayai lalanayai Bhairavi Chapu
196 Lambodaraya namaste shri Varali K/Chapu
197 Madhavo mam patu Ragamalika Rupaka
198 Madhuramba jayati marakatangi jayati Paraju Chapu
199 Madhuramba samrakshatu mam shri manu trikona rupin Devakriya Adi
200 Madhuramba samrakshatu mam shri manu trikona rupin Shuddhasaveri Adi
201 Madhurambam bhajare re manasa madana janakadi guru Shadvidhamargini Adi
202 Madhurambam bhajare re manasa madana janakadi guru Sthavaraja Adi
203 Madhurambayastava dasoham marakata mani bhushana Begada Chapu
204 Madhurambikayam sada bhaktim karomi shri Deshisimharava Rupaka
205 Madhurambikayam sada bhaktim karomi shri Hemavati Rupaka
206 Maha devena palitosmyaham mahaniya samrajyapradena Devamanohari Adi
207 Maha ganapate palayashu mam mayamaya Natanarayani Adi
208 Maha ganapatim manasa smarami vasishtha vama Nata C/Eka
209 Maha ganapatim vande madhavavadaya vara brndam Todi Rupaka
210 Maha lakshmi karunarasa lahari madhavamanohari Madhavamanohari Adi
211 Maha lingeshvaram madhyarjuna mahalingeshvaram nam Paraju Adi
212 Maha lingeshvaraya Athana Adi
213 Maha tripura sundari mamava jagadishvari Madhyamavati Rupaka
214 Mahasuram ketum aham bhajami chhayagraha Chamaram Rupaka
215 Mahasuram ketum aham bhajami chhayagraha Shanmukhapriya Rupaka
216 Mahishasura mardani mam pahi madhya desha vasini Gaula K/Chapu
217 Mahishasura mardanim namami mahaniya kapardinam Narayani Triputa
218 Mamava minakshi rajamatangi manikyavallaki pani Dhalivarali M/Eka
219 Mamava minakshi rajamatangi manikyavallaki pani Varali M/Eka
220 Mamava pattabhirama jaya maruti sannuta naman Manirangu M/Eka
221 Mamava raghuvira martyavatara madhava dhira Mahuri M/Eka
222 Mana saveri tarula dalachaka mariya haricharana Ragamalika Rupaka
223 Manasa guruguharupam bhajare re mayamaya Anandabhairavi T/Eka
224 Mangala devataya tvaya bahumanitoham shri Dhanyasi Rupaka
225 Mangala devate paradevate mangalam bhavatu Margadesi Adi
226 Mangalambayai namaste shri vanchhalinga nija Malavashri Jhampa
227 Mara ratipriyam bhaktipriyam mangala devatesham bh Ratipriya Adi
228 Mara ratipriyam bhaktipriyam mangala devatesham bh Rishabhapriya Adi
229 Marakata lingam chintayeham manikyavalyambasametam Vasanta Adi
230 Marakatavallim manasa smarami madana janakadi deva Kambhoji Adi
231 Marakoti koti lavanya mam palaya dhiragraganya vas Arabhi Jhampa
232 Marga hindola ragapriye marakatavalli mam kalaya Margahindola Adi
233 Marga sahayeshvaram bhajeham marakatavalli mano Kamavardhini Chapu
234 Marga sahayeshvaram bhajeham marakatavalli mano Kashiramakriya Chapu
235 Marutipriyam bhaktipriyam Rishabhapriya Adi
236 Maruvakadi malini shulini mamava kalyanaguna Maruva Adi
237 Matangi shri raja rajeshvari mamava Ramamanohari Rupaka
238 Matangi marakatangi mam palaya krpalaye Dhatuvardhani T/Eka
239 Matangi marakatangi mam palaya krpalaye Dhautapanchamam T/Eka
240 Matsyavatara mamava madhusudana guruguhadinuta Bhanumati Adi
241 Matsyavatara mamava madhusudana guruguhadinuta Bhinnapanchama Adi
242 Maye chitkale jaya rame mangalakara ranga ramani (n) Shankarabharana Tisram
243 Maye tvam yahi mam badhitum ka hi Tarangini Adi
244 Mayura natham bhajami mayamaya dharanisham tyajami Dhanyasi Chapu
245 Minakshi memudam dehi mechakangi rajamatangi Gamakakriya Adi
246 Minakshi memudam dehi mechakangi rajamatangi Purvikalyani Adi
247 Mohana nata ragapriye lalite pahimam paradevate Mohananata Adi
248 Muchukunda varada tyagaraja sundarakara padaravinda (n) Shankarabharana Tisram
249 Muladhara chakra Shriraga Adi
250 Muraharena mukundena keshavena rakshitoham Shuddhamukhari Rupaka
251 Nabhomani chandra agni nayanam nagaja sahita briha Nabhomani Triputa
252 Nabhomani chandra agni nayanam nagaja sahita briha Navanita Triputa
253 Nagabharanam nagajabharanam namami bhayaharanam Nagabharana Adi
254 Nagabharanam nagajabharanam namami bhayaharanam Naganandini Adi
255 Nagagandhari raganute nagaja nandite mamava Nagagandhari Adi
256 Nagalingam bhajeham anadi lingam bhajeham shri Shankarabharana Adi
257 Nagalingam satatam namarupa prapanchatita lingam Mohana Adi
258 Namaste paradevate shivayuvate kamakshi namaste Devaranji T/Eka
259 Namo namaste girvani nadabindu kalashreni Gavambodhi Triputa
260 Namo namaste girvani nadabindu kalashreni Girvani Triputa
261 Nanda gopala mukunda gokulanandana yamuna tira vih Yamunakalyani Adi
262 Naraharim ashrayami satatam naradadi muni Hatakambari Triputa
263 Naraharim ashrayami satatam naradadi muni Jayashuddhamalavi Triputa
264 Narasimha agachcha parabrahma puchchha svechchha Mohana M/Eka
265 Narmada kaveri nilaiye manivalaye kalaye Namadesi Triputa
266 Narmada kaveri nilaiye manivalaye kalaye Namanarayani Triputa
267 Navaratna malinim natajana palinim namamyaham nija Gamakakriya K/Eka
268 Navaratna malinim natajana palinim namamyaham nija Purvikalyani K/Eka
269 Navaratna vilasa vibhavaprade natajana shubha Navaratnavilasa Adi
270 Ni sati daivamendu ledani marulu (d) Shriranjani Rupaka
271 Nilachala natham bhajeham nikhila loka jagad prasi Simhendramadhyam Adi
272 Nilachala natham bhajeham nikhila loka jagad prasi Sumadhyuti Adi
273 Nilakantham bhajeham satatam nirajasanadinutam Kedaragaula Rupaka
274 Nilakanthaya namo namaste nikhilagama sannuta Nadanamakriya Triputa
275 Nilangam harim nityam smarami Nilambari Jhampa
276 Nilotpalamba jayati nitya shuddha shubha dayaki sh Narayanagaula Chapu
277 Nilotpalambam bhaja re re chitta vithivittanka Nariritigaula Chapu
278 Nilotpalambam bhaja re re chitta vithivittanka Natabhairavi Chapu
279 Nilotpalambikaya nirvana sukhapradaya rakshitoham Kannadagaula Adi
280 Nilotpalambikayaha param nahi re re chita Gaula Rupaka
281 Nilotpalambikayaha tava dasoham shri Mayamalavagaula Triputa
282 Nilotpalambikayai namaste jagadambikayai Kedaragaula Adi
283 Nilotpalambikayam bhaktim karomi shri Purvagaula Rupaka
284 Nilotpalambike nitya shuddhambike mamava Chhayagaula Rupaka
285 Nirajakshi kamakshi nirada chikure tripure Hindola Rupaka
286 Nishadhadi deshadi patinuta nilakanthesha palaya m Nishada Triputa
287 Nishadhadi deshadi patinuta nilakanthesha palaya m Nitimati Triputa
288 Pahi durge bhaktim dehi padmakare vijaya chichhakte (n) Shankarabharana C/Eka
289 Pahi mam janaki vallabha shri hare bharatisha priya (n) Shankarabharana Tisram
290 Pahi mam parvati parameshvari shri Mohana Rupaka
291 Pahi mam ratnachala nayaka bhakta jana shubha prad Mukhari Adi
292 Palaya mam brihadishvara palita bhuvaneshvara Nayaki Rupaka
293 Palaya mam brihadishvari bhaktajanavana shankari Todi Rupaka
294 Palaya mam parameshvari kripakari shankari Tarangini Rupaka
295 Palaya mam parvatisha bhakta janavana jagadisha Kannada Rupaka
296 Pamara jana palini brihannayaki Simhendramadhyam T/Eka
297 Pamara jana palini brihannayaki Sumadhyuti T/Eka
298 Pancha bhuta kiranavalim chandramauli bhavayami Kiranavali K/Eka
299 Pancha bhuta kiranavalim chandramauli bhavayami Kiravani K/Eka
300 Pancha matanga mukha ganapatina palitoham sumukhen Malahari Rupaka
301 Pancha shatpitha rupini mam pahi shri rajarajeshva Karnatakadevagandhar Adi
302 Pankaja mukha shankarahita sankatahara venkatagiri Shankarabharana Tisram
303 Pannaga shayana padmanabha paripalayamam Madhyamavati Adi
304 Paradevata brihatkuchalamba samrakshatu mam Dhanyasi Adi
305 Paradevate bhakta pujite bhadram dehi ashu mam pah Huseni Adi
306 Paradevate bhava bhaktamodini pahimam palini (n) Shankarabharana Tisram
307 Paradevate namaste pahi mam lalite varade Anandabhairavi Adi
308 Param jyotishmati parvati parameshvara yuvati maha Jyoti Adi
309 Param jyotishmati parvati parameshvara yuvati maha Jyotisvarupini Adi
310 Parama shivatmajam namami satatam palitabhaktam sa Yamunakalyani Adi
311 Parameshvara jagadishvara shankara pahimam pranata Nata Adi
312 Parameshvarena palitosmyaham Purvavarali Adi
313 Parandhamavati jayati parvati paramesha yuvati Dhamavati T/Eka
314 Parandhamavati jayati parvati paramesha yuvati Dharmavati T/Eka
315 Parashakti ishvari jagajjanani Gaurimanohari Adi
316 Parashakti ishvari jagajjanani Gaurivelavali Adi
317 Parashaktim Rudrapriya Adi
318 Parimala ranganatham bhajeham viranutam paripalita Hamirkalyani Rupaka
319 Parvata rajakumari parvati pahi mam parameshvari Shriranjani Adi
320 Parvata vardhini Sama Rupaka
321 Parvati kumaram bhavaye satatam sharavana Natakuranji Rupaka
322 Parvati pate sada palayashu shambho pada (n) Shankarabharana C/Eka
323 Parvatipatim pranaumi satatam ashrita janamandaram Hamsadhvani Adi
324 Parvatishvarena rakshitoham paramartha tatva bodhi Bhushavali Adi
325 Parvatishvarena rakshitoham paramartha tatva bodhi Vachaspati Adi
326 Pashupatishvaram pranaumi satatam palita bhaktam s Shubhapantuvarali Adi
327 Pashupatishvaram pranaumi satatam palita bhakta sa Shivapantuvarali Adi
328 Pavanatmaja agachcha paripurna svachcha paramatma Nata Jhampa
329 Pavanatmajam bhajare chitta parama shantam sura gu Shankarabharana Adi
330 Pitavaram bhaje bhairavam bhuta vetala samsevyam (n) Shankarabharana Tisram
331 Pranatarthi haraya namaste vara dharmasamvardani Samanta Adi
332 Pranatarthiharam namami satatam panchanada kshetra Nayaki Adi
333 Prasanna venkateshvaram bhajare vativasanta Vakulabharana Triputa
334 Prasanna venkateshvaram bhajare vativasanta Vativasantabhairavi Triputa
335 Pratyangira bhagavatim sada namamyaham prabalasimh Nadanamakriya Chapu
336 Purahara nandana ripukula bhanjana shikindra vahan Hamirkalyani Adi
337 Purna chandra bimba vijaya vadane kamalambike pahi Ragamalika Rupaka
338 Raja rajendra chola pratishthitam brihadishvaram Gundakriya Triputa
339 Rajagopalam bhajeham Mohana Rupaka
340 Rajiva lochanam ramachandram ramanujagra rajendram (n) Shankarabharana T/Eka
341 Rakta ganapatim bhajeham ratna simhasanapatim sura Mohana Adi
342 Rama janardhana ravana mardana ramanujagraja raja Shankarabharana Tisram
343 Rama ramakali kalushavirama dharabhrllalama Ramakali Rupaka
344 Ramachandra bhaktam bhajare manasa Gayakapriya Adi
345 Ramachandra bhaktam bhajare manasa Geyahejjajji Adi
346 Ramachandradanyam na janeham shri hari haratmarupi Dhanyasi Jhampa;K/Chapu
347 Ramachandram bhavayami raghukula tilakam upendram Vasanta Rupaka
348 Ramachandram rajivaksham shyamalangam shashvata (n) Shankarabharana C/Eka
349 Ramachandrasya dasoham shri sitanayakasya guruguha Dhamavati Adi
350 Ramachandrasya dasoham shri sitanayakasya guruguha Dharmavati Adi
351 Ramachandraya namaste rajivalochana natha varaya Todi Triputa
352 Ramachandrena samrakshitoham sita Manji Rupaka
353 Ramakrishnena Shahana Adi
354 Ramanatham bhajeham ramachandra pujitam Kamavardhini Rupaka
355 Ramanatham bhajeham ramachandra pujitam Kashiramakriya Rupaka
356 Rame bharata palita rajyam arpayami rajadhiraja pu Jyoti Adi
357 Rame bharata palita rajyam arpayami rajadhiraja pu Jyotisvarupini Adi
358 Ranga pura vihara jaya kodandaramavatara raghuvira Brindavanasaranga Rupaka
359 Ranganayakam bhavaye ranganayaki sametam Nayaki Adi
360 Renuka devi samrakshitoham Kannadabangala Jhampa
361 Rudra kopa jatavira bhadram ashraye sada hrdaye Rudrapriya Rupaka
362 Rupamu juchi valachi vachchitini kopamu setura (tv Todi Adi
363 Sachchidanandamaya vijrumbhinim smaramyaham stana Kumbhini Adi
364 Sachchidanandamaya vijrumbhinim smaramyaham stana Pavani Adi
365 Sada vinata sadare sarasijanayana sodare padaravin Revagupti Rupaka
366 Sadachaleshvaram bhavayeham chamatkara purageham Bhupala Adi;T/Eka
367 Sadashiva jaye vijaye sarasija padayugale sakale (n) Shankarabharana C/Eka
368 Sadashivam upasmahe sham mudachidananda rupam Shankarabharana Adi
369 Sadashivena shankarena samrakshitoham hari Sindhuramakriya Adi
370 Sadashraye abhayambike sannidhehi sadashraye Chamaram Rupaka
371 Sadashraye abhayambike sannidhehi sadashraye Shanmukhapriya Rupaka
372 Sadhu jana chitta sarasijodayam sakalam brahma Purnapanchama Adi
373 Sadhu jana vinutam guruguham sangitapriyam bhajeha Gitapriya Triputa
374 Sadhu jana vinutam guruguham sangitapriyam bhajeha Latangi Triputa
375 Saindhavi ragapriye shankari santatam pahimam Saindhavi Adi
376 Sakala sura vinuta shambho svamin vikata guruguha (n) Shankarabharana C/Eka
377 Sama gana priye kamakoti nilaye shankari sundari (n) Shankarabharana C/Eka
378 Sambha sadashivaya namaste sadanandaya somaskanday Kambhoji Adi
379 Sandhya devim savitrim vara gayatrim sarasvatim bh Devakriya Adi
380 Sandhya devim savitrim vara gayatrim sarasvatim bh Shuddhasaveri Adi
381 Santana gopalakrishnam upasmahe shri Khamas Rupaka
382 Santana ramasvaminam suguna nirguna svarupam Hindolavasanta Adi
383 Santana saubhagya lakshmi kalatram sangita sahitya (n) Shankarabharana Tisram
384 Santanamanjari shankari satatam patu mam brihadish Santanamanjari Adi
385 Santanamanjari shankari satatam patu mam brihadish Sucharitra Adi
386 Santatam govindarajam sada vandita naradamuni (n) Shankarabharana T/Eka
387 Santatam pahimam sangita sangita shyamale sarvadha Shankarabharana Tisram
388 Saranga ragapriye santatam chintayeham Saranga Chapu
389 Sarasa dala nayana hare govinda mam pahi Khamas Triputa
390 Sarasa sauvira rasanadi karana samastatara pushpa Sauvira Adi
391 Sarasa sauvira rasanadi karana samastatara pushpa Suvarnangi Adi
392 Sarasija nabha sodari shankari pahi mam Nagagandhari Rupaka
393 Sarasvati chhayatarangini sakala svarupini Chayatarangini Adi
394 Sarasvati manohari shankari sadananda lahari gauri Sarasvatimanohari Adi
395 Sarasvati vidhiyuvati samrakshatu mam shri Hindola Rupaka
396 Sarasvatya bhagavatya samrakshitoham chaya Chayagaula M/Eka
397 Saundara rajam ashraye gaja brindavanasaranga vara Brindavanasaranga Rupaka
398 Saundara rajam ashraye gaja brindavanasaranga vara Brindavani Rupaka
399 Saurasenesham vallisham subramanyam bhajeham Sarasangi Adi
400 Saurasenesham vallisham subramanyam bhajeham Saurasena Adi
401 Senapate palaya mam sanmuniganadi pujitananda Kamavardhini Adi
402 Senapate palaya mam sanmuniganadi pujitananda Kashiramakriya Adi
403 Shadanane sakalam arpayami sada tvatpada bhaktim Khamas Adi
404 Shaila rajakumari shankari shive pahimam ambike Shailadeshakshi Adi
405 Shaileshvaram bhajare re chitta shri varada gurugu Simhendramadhyam Adi
406 Shaileshvaram bhajare re chitta shri varada gurugu Sumadhyuti Adi
407 Shakti sahita ganapatim shankaradi sevitam virakta (n) Shankarabharana T/Laghu
408 Shalivatishvaram bhajeham shalivati nagara viharam Devagandhari Adi
409 Shankha chakra gada panimaham vande shri sharnga Purnachandrika Rupaka
410 Shankara narayanam bhajeham sadashivam Narayanadeshakshi Adi
411 Shankara vara pankajakara shambho deva (n) Shankarabharana Rupaka
412 Shankaram abhirami manoharam shashidharam amrita Kamalamanohari Rupaka
413 Shankaram abhirami manoharam shashidharam amrita Manohari T/Eka
414 Sharavana bhava guruguham shanmukham bhajeham shri Revagupti Rupaka
415 Sharavati tatavasini hamsini sarasvati vidhiyuvati Sharavati Rupaka
416 Shauri vidhinute shambhavi lalite shante atite sha Shankarabharana
417 Sheshachala nayakam bhajami Dhalivarali Rupaka
418 Sheshachala nayakam bhajami vishesha phalaprdayaka Varali Rupaka
419 Shiva kameshvarim chintayamyaham chidananda pujita Arabhi Adi
420 Shiva kameshvarim chintayeham shrngara rasa sampur Kalyani Adi
421 Shivakami patim chintayamyaham shri guruguha pujit Natakuranji Adi
422 Shiva kayarohaneshaya Rudrapriya Rupaka
423 Shri abhayamba ninnu chintichchinna variki (mp) Shriraga Adi
424 Shri balasubramania agachhagrahamya shri chidanand Bilahari M/Eka
425 Shri bhargavi bhadram me dishatu shrinagadhamesjva Mangalakaishiki M/Eka
426 Shri dakshinamurtim isham chitprakasham pranaumi Phenadhyuti Adi
427 Shri dakshinamurtim isham chitprakasham pranaumi Ratnangi Adi
428 Shri dakshinamurtim sada chintayeham sadananda vid Athana K/Eka
429 Shri dum durge shivasamsarge chidrasavarge Shriranjani K/Eka
430 Shri gananatham bhajare chitta parashaktiyutam Ishamanohari T/Eka
431 Shri ganeshatparam chitta na hi re shivadi shat tr Ardradesi Jhampa
432 Shri guruguha tarayashu mam sharavanabhava surapat Devakriya Rupaka
433 Shri guruguha tarayashu mam sharavanabhava surapat Shuddhasaveri Rupaka
434 Shri guruguhamurte chichhakti sphurte shishya Udayaravichandrika Rupaka
435 Shri guruguhasya dasoham nochet chidguruguha Purvi M/Eka
436 Shri guruna palitosmi sachchidananda nathena Padi Rupaka
437 Shri kalahastisha shrita janavana samirakara Huseni Jhampa
438 Shri kamalamba jayati amba shri kamalamba jayati Ahiri T/Eka
439 Shri kamalambayaha param nahi re re chitta kshitya Bhairavi Jhampa
440 Shri kamalambikaya katakshitoham sachchidananda Shankarabharana Rupaka
441 Shri kamalambikayam bhaktim karomi shrtakalpavatik Shahana Triputa
442 Shri kamalambike avava shive karadhrta shukasharik Ghanta Adi
443 Shri kamalambike shive pahi mam lalite shripati vi Kharaharapriya K/Eka
444 Shri kamalambike shive pahi mam lalite shripati vi Shriraga K/Eka
445 Shri kantimatim shankarayuvatim shri guruguha Deshisimharava Adi
446 Shri kantimatim shankarayuvatim shri guruguha Hemavati Adi
447 Shri krishnam bhaja manasa satatam shritajana pari Todi Adi
448 Shri krishnam bhajare re manasa shri rupavati Rupavali T/Eka
449 Shri krishnam bhajare re manasa shri rupavati Rupavati T/Eka
450 Shri lakshmi varaham bhajeham shri lakshmi sahitam Abhogi Adi
451 Shri madhurambikaya rakshitoham sadananda karya Athana Chapu
452 Shri madhurambike shive avava Kalyani K/Chapu
453 Shri madhurapuri viharini shrirajamatangi mampahi Bilahari Rupaka
454 Shri maha ganapatiravatumam siddhi vinayako matang Gaula Triputa
455 Shri maharajni (mp) Kapi K/Eka
456 Shri mangalambikam chidgagana chandrikam Ghanta Jhampa
457 Shri mangalambike shri vanchisha nayike chintitart Kalyani Ata
458 Shri mataha shiva vamange shri chakrarupa tatake Begada Adi
459 Shri matrubhutam trishiragiri natham hrdi chintaye Kannada M/Eka
460 Shri minakshi gauri raja shyamale ashrita rakshana Gauri Rupaka
461 Shri minambikayaha param nahi re re chitta nitya k Devagandhari Rupaka
462 Shri muladhara chakra vinayaka amulya varadayaka Kharaharapriya Adi
463 Shri muladhara chakra vinayaka amulya varadayaka Shriraga Adi
464 Shri natha sodarim tiraskarinim namami Nabhomani Rupaka
465 Shri nathadi guruguho jayati jayati shri chidanand Mayamalavagaula Adi
466 Shri nilotpala nayike jagadambike shri nagaranayik Ritigaula Rupaka
467 Shri nilotpala nayike jagadambike shri nagaranayik Natabhairavi Rupaka
468 Shri parthasarathina palitosmyaham sada Shuddhadhanyasi Rupaka
469 Shri parvati parameshvarau vande chidbimbau Bauli Adi
470 Shri raja rajeshvari tripurasundari shive pahimama Purnachandrika Adi
471 Shri rajagopala bala shringaralila shritajana pala Saveri Adi
472 Shri rama sarasvati sevitam shri lalitam tvam bhav Nasamani Adi
473 Shri rama sarasvati sevitam shri lalitam tvam bhav Nasikabhushani Adi
474 Shri ramachandro rakshatumam rakshasadi haro raghu Shriranjani Chapu
475 Shri ramam ravikulabdhi somam shrtakalpa bhuruham Narayanagaula Adi
476 Shri ranga nathaya namaste namaste Dhanyasi Rupaka
477 Shri sambashivam chintayamyaham ganesha vara gurug Bilahari Adi
478 Shri sarasvati hite shive chidanande shiva sahite Manji Adi
479 Shri sarasvati namostute varade paradevate Arabhi Rupaka
480 Shri satyanarayanam upasmahe nityam satya jnananan Shivapantuvarali Rupaka
481 Shri satyanarayanam upasmahe nityam satya jnananan Shubhapantuvarali Rupaka
482 Shri shalivatishvara (n) Shankarabharana Tisram
483 Shri shankara (n) Shankarabharana T/Eka
484 Shri shukra bhagavantam chintayami santatam Paraju Ata
485 Shri shulinim shrita palinim jiveshvaraikya shalin Shailadeshakshi Adi
486 Shri shulinim shrita palinim jiveshvaraikya shalin Shulini Adi
487 Shri subrahmanyaya namaste manasija koti lavanya Kambhoji Rupaka
488 Shri subrahmanyo mam rakshatu Todi Adi
489 Shri sugandhi kuntalambike hridi chintayeham anish Kantamani T/Eka
490 Shri sugandhi kuntalambike hridi chintayeham anish Kuntala T/Eka
491 Shri sundara rajam bhajeham shrita kalpamahiruham Kamavardhini Adi
492 Shri sundara rajam bhajeham shrita kalpamahiruham Kashiramakriya Adi
493 Shri svaminathaya namaste namaste Khamas K/Chapu
494 Shri vaidyanatham bhajami shritajana vandita balam Athana Adi
495 Shri valmika lingam chintaye shivardhangam chintay Kambhoji Ata
496 Shri vanchanatham bhajeham shri mangalamba Surati Adi
497 Shri varalakshmi namastubhyam vasuprate shri saras Kharaharapriya Rupaka
498 Shri varalakshmi namostubhyam vasuprate shri saras Shriraga Rupaka
499 Shri vatuganatha shivasamjata jiva dayakara damaru Devakriya M/Eka
500 Shri vatuganatha shivasamjata jiva dayakara damaru Shuddhasaveri M/Eka
501 Shri venkata girisham alokaye vinayaka turagarudha Surati Adi
502 Shri venugopala shri rukmini lola deva nayaka Kurinji Adi;Jhampa
503 Shri vidya rajagopalam bhajeham shri rukmini satya Jaganmohini T/Eka
504 Shri vidya rajagopalam bhajeham shri rukmini satya Jalarnava T/Eka
505 Shri vishvanatham bhaje chaturdasha bhuvanarupa ra Ragamalika Adi
506 Shrngara rasamanjarim shri kamakshi gaurim shrtaja Rasamanjari T/Eka
507 Shrngara rasamanjarim shri kamakshi gaurim shrtaja Rasikapriya T/Eka
508 Shrngara shaktya yudhadhara sharavanasya Ramamanohari Jhampa
509 Shrngaradi navarasangi brihadamba lingita Dhavalambari K/Eka
510 Shrngaradi navarasangi brihadamba lingita Dhavalangi K/Eka
511 Shveta ganapatim vande vamadeva pratipadyanadyam Ragachudamani Triputa
512 Shveta ganapatim vande vamadeva pratipadyanadyam Ragavardhani Triputa
513 Shvetaranyeshvaram Arabhi Adi
514 Shyamalangi matangi namaste shankari sarasvati vin Shyamala Adi
515 Shyamalangi matangi namaste shankari sarasvati vin Shyamalangi Adi
516 Shyamale minakshi sundareshvara sakshi shankari (n) Shankarabharana C/Eka
517 Siddhishvaraya namaste jagat prasiddheshvaraya Nilambari Rupaka
518 Siddhi vinayakam anisham chintayamyaham prasiddha Chamaram Rupaka
519 Siddhi vinayakam anisham chintayamyaham prasiddha Shanmukhapriya Rupaka
520 Simhasana sthite sundara guruguhanuta lalite chida Ragamalika Rupaka
521 Smaramyaham sada rahum suryachandra vikshyam Ramamanohari Rupaka
522 Soma sundareshvaram bhajeham somaskandam nitya Shuddhavasanta Adi
523 Somaskandam svanandakandam kamakshisham kalyana (n) Shankarabharana Tisram
524 Sthavarajadhinuta brihadisha tarayashu mam dayanid Shadvidhamargini Triputa
525 Sthavarajadhinuta brihadisha tarayashu mam dayanid Sthavaraja Triputa
526 Subramanyam surasevyabja padam (n) Shankarabharana C/Eka
527 Subrahmanyena rakshitoham ashtadasha lochana Shuddhadhanyasi Adi
528 Subrahmanyo mam rakshatu shanmukhavataraha Todi Adi
529 Sundaramurtim ashrayami shiva bhusura kulabdhichan Takka Rupaka
530 Sundareshvaraya namaste sadanandaya soma Shankarabharana Rupaka
531 Suryamurte namostute sundara chhayadhipate Saurashtra Dhruva
532 Svami natha paripalayashu mam svaprakasha valli gu Nata Adi
533 Svami nathena samrakshitoham sachchidananda nathat Brindavanasaranga Adi
534 Tarakeshvara dayanidhe mam tarayashu karunanidhe Shankarabharana Adi
535 Trilochana mohinim tripuranim tripurasundarim sada Bhairavi Adi
536 Tripurasundari namostute dina janabhishta dayini s Devamanohari Adi
537 Tripurasundari shankari guruguha mamava Sama Rupaka
538 Tyagaraja danyam na jane guruguhadi samasta Darbar Adi
539 Tyagaraja maha dhvajaroha taraka brahmarupa Kharaharapriya Adi
540 Tyagaraja maha dhvajaroha taraka brahmarupa Shriraga Adi
541 Tyagaraja palayashu mam shri nityanada kanda Gaula Adi
542 Tyagaraja yoga vaibhavam sadashivam tyagaraja yoga Anandabhairavi Rupaka
543 Tyagarajam bhajare re chitta tapatrayam tyaja re r Yadukulakambhoji Triputa
544 Tyagarajam bhajeham satatam aham tyagarajam bhajeh Nilambari Rupaka
545 Tyagarajaya namaste namaste katyayanipate pashupat Begada Rupaka
546 Tyagaraje kritya krityam arpayami videha kaivalyam Saranga Jhampa
547 Tyagarajena samrakshitoham daya sudha sagarena Darbar Adi
548 Tyagarajena samrakshitoham daya sudha sagarena Salagabhairavi Adi
549 Tyagarajo virajite maharaja shri tyagarajo virajit Athana T/Eka
550 Tyagesham bhajare re manasa tapartim tyajare re ma Rudrapriya Adi
551 Uchchishtha ganapatau bhaktim krtvonnatapa Kamavardhini Adi
552 Uchchishtha ganapatau bhaktim krtvonnatapa Kashiramakriya Adi
553 Vadanyeshvaram bhajeham sada madadi vrittim tyajeh Devagandhari Adi
554 Vagdevi mamava kalyani vani brahmani sutamroshti (n) Shankarabharana C/Eka
555 Vallabha nayakasya bhakto bhavami vanchitartha Begada Rupaka
556 Vamanka stithaya vallabhayashlishtam varana Athana K/Eka
557 Vamshavati shiva yuvati palaya mam shambhavi bahut Vamshavati Adi
558 Vamshavati shiva yuvati palaya mam shambhavi bahut Vishvambari Adi
559 Vande minakshi tvam sarasija vaktreparne durge (n) Shankarabharana C/Eka
560 Vara shiva balam valli lolam vande nandam harihara (n) Shankarabharana Eka
561 Varadaraja avava vanchhita adhika phalaprada Gangatarangini T/Eka
562 Varadaraja pahi vibho kari girisha vishva prabho (n) Shankarabharana Tisram
563 Varadarajam upasmahe vanajasanadi pujitam Saranga Rupaka
564 Varahim vaishnavim vanavasini sada vandeham Chakravaka Triputa
565 Varahim vaishnavim vanavasini sada vandeham Toyavegavahini Chapu
566 Varalakshmim bhaja re re manasa vanchchitartha pha Saurashtra Adi
567 Vasudevam upasmahe vasudevatmajam harim Malavapanchama Rupaka
568 Vatapi ganapatim bhajeham varanasyam varapradam sh Hamsadhvani Adi
569 Vedapurishvaram Dhanyasi Adi
570 Vedaranyeshvaraya namaste vinavadana vidushyambika Todi Adi
571 Venkatachalapate ninnu nammiti vegamenanu rakshiyu Kapi Adi
572 Venkatachalapate ninnu nammiti vegame nanu rakshiy Karnatakakapi Adi
573 Venkateshvara ettappa bhupatim ashrayeham vishva Megharanjani Rupaka
574 Vighneshvaraya Malahari Adi
575 Vina pustaka dharinim ashraye vegavahinim vanim as Vegavahini K/Eka
576 Vinabheri venuvadyadi vinodini modini rakshamam Abheri Adi
577 Vinayaka vighna nashaka mam taraya dayanidhe Chakravaka Rupaka
578 Vinayaka vighna nashaka mam taraya dayanidhe Vegavahini Rupaka
579 Vira hanumate namo namaha maruta tanaya Kanada Rupaka
580 Vira hanumate namo namaha maruta tanaya Kapi Rupaka
581 Viravasanta tyagaraja mam tarayashu karunanidhe Varunapriya Adi
582 Viravasanta tyagaraja mam tarayashu karunanidhe Viravasanta Adi
583 Vishalakshim vishveshim bhajare re manasa sada Kamavardhini Triputa
584 Vishalakshim vishveshim bhajare re manasa sada Kashiramakriya Triputa
585 Vishvanatha tyagaraja Varunapriya Adi
586 Vishvanatham bhajeham satatam vishalakshim Natabharana Adi
587 Vishvanatham bhajeham satatam vishalakshim Natakapriya Adi
588 Vishvanathena rakshitoham vishalakshi sametena Samanta Adi
589 Vishveshvaro rakshatu mam vidhi guruguhadi pujita Kanada Triputa