Sadashiva Brahmendra


List of Compositions


No. Compositions Ragam Talam
1 Ananda purna bodhoham satatam Kharaharapriya Adi
2 Ananda purna bodhoham satatam Madhyamavati Adi
3 Ananda purna bodhoham satatam Shankarabharana Mishram
4 Antaha ko ayam nilagalepara kim taskarasi Nadanamakriya Adi
5 Antaha ko ayam nilagalepara kim taskarasi Saveri Adi
6 Bhajare Pratimadhyamavati Adi
7 Bhajare gopalam manasa bhajare Dhanyasi Adi
8 Bhajare gopalam manasa bhajare Hindola Adi
9 Bhajare gopalam manasa bhajare Kalyani Adi
10 Bhajare gopalam manasa bhajare Kamavardhini Adi
11 Bhajare gopalam manasa bhajare gopalam Yaman Adi
12 Bhajare raghuviram manasa Dipavarali Adi
13 Bhajare raghuviram manasa Jonpuri Adi
14 Bhajare raghuviram manasa Mohana Adi
15 Bhajare yadunatham manasa Malayamaruta Adi
16 Bhajare yadunatham manasa Pilu Adi
17 Bhajare yadunatham manasa Saveri Adi
18 Brahmaivaham akhila sadguru kripaya Nadanamakriya Adi
19 Bruhi mukundeti rasane Brindavani Adi
20 Bruhi mukundeti rasane Chenjuruti Adi
21 Bruhi mukundeti rasane Kurinji Adi
22 Bruhi mukundeti rasane Surati Adi
23 Chetaha shri ramam chintaya jimuta Kedaragaula Adi
24 Chetaha shri ramam chintaya Mohana Adi
25 Chetaha shri ramam chintaya Mukhari Adi
26 Chetaha shri ramam chintaya Shri Adi
27 Chetaha shri ramam chintaya Sindhubhairavi Adi
28 Chetaha shri ramam chintaya Surati Adi
29 Chetaha shri ramam chintaya Todi Triputa
30 Chinta nastikila tesham chinta nastikila Chenjuruti Adi
31 Chinta nasitkila tesham chinta nastikila Navaroj Adi
32 Chinta nastikila tesham chinta nastikila Kambhoji Adi
33 Chinta nastikila tesham chinta nastikila Shahana Adi
34 Chinta nastikila tesham chinta nastikila Shankarabharana Adi
35 Gayati vanamali madhuram Durga Adi
36 Gayati vanamali madhuram Hamsadhvani Adi
37 Gayati vanamali madhuram Mishrakapi Adi
38 Gayati vanamali madhuram Kuntalavarali Adi
39 Gayati vanamali madhuram Nilambari Adi
40 Gayati vanamali madhuram Mohanakalyani Adi
41 Gayati vanamali madhuram Ranjani Adi
42 Gayati vanamali madhuram Shankarabharana Adi
43 Jaya tunga tarange gange jaya tunga Kuntalavarali Adi
44 Jaya tunga tarange gange jaya tunga Surati Adi
45 Khelati brahmande bhagavan khelati Jonpuri Adi
46 Khelati brahmande bhagavan khelati Todi Adi
47 Khelati brahmande bhagavan khelati Sindhubhairavi Adi
48 Khelati mama hridaye ramaha khelati Athana Adi
49 Khelati mama hridaye ramaha khelati Hindola Adi
50 Khelati mama hridaye ramaha khelati Kapi Adi
51 Khelati mama hridaye skanda Bageshri Adi
52 Khelati pindande bhagavan Asavri Adi
53 Khelati pindande bhagavan Shuddhadhanyasi Adi
54 Khelati pindande bhagavan Todi Adi
55 Kridati vanamali goshthe kridati vanamali Bilahari Chapu
56 Kridati vanamali goshthe kridati vanamali Sindhubhairavi Adi
57 Kridati vanamali goshthe kridati vanamali Surati Adi
58 Krishna pahi jita jishno pahi krishna vrishnikula Madhyamavati Adi
59 Krishna pahi jita jishno pahi krishna vrishnikula Shri Adi
60 Manasa sancharare bhrammani manasa Charukesi Adi
61 Manasa sancharare bhrammani manasa Kurinji Adi
62 Manasa sancharare bhrammani manasa Navaroj Adi
63 Manasa sancharare bhrammani manasa Sama Adi
64 Maravadu Sindhubhairavi Adi
65 Nahire nahi shanka kachinnahire nahi Anandabhairavi Adi
66 Nahire nahi shanka kachinnahire nahi Bhimpalas Adi
67 Nahire nahi shanka kachinnahire nahi Kuntalavarali Adi
68 Nahire nahi shanka kachinnahire nahi Mohana Adi
69 Nahire nahi shanka kachinnahire nahi Sarang Adi
70 Narahari deva Yamunakalyani Adi
71 Pibare ramarasam rasane Ahirbhairav Adi
72 Pibare ramarasam rasane Bhairavi Adi
73 Pibare ramarasam rasane Chenjuruti Adi
74 Pibare ramarasam rasane Mohana Adi
75 Pibare ramarasam rasane Yamunakalyani Adi
76 Prativaram varam manasa bhajare Kambhoji Triputa
77 Prativaram varam manasa bhajare Saurashtra Adi
78 Prativaram varam manasa bhajare Tilang Adi
79 Purna bodhoham sadananda Kalyani Adi
80 Sarvam brahmamayam rere sarvam Basant Adi
81 Sarvam brahmamayam rere sarvam Chenjuruti Adi
82 Sarvam brahmamayam rere sarvam Darbarikanada Adi
83 Sarvam Brahmamayam rere sarvam Khamas Adi
84 Sarvam brahmamayam rere sarvam Kurinji Adi
85 Sarvam brahmamayam rere sarvam Madhuvanti Adi
86 Sarvam brahmamayam rere sarvam Navaroj Adi
87 Sarvam brahmamayam rere sarvam Shankarabharana Adi
88 Smara varam varam chetaha smara Jog Adi
89 Smara varam varam chetaha smara Kanada Adi
90 Smara varam varam chetaha smara Kapi Adi
91 Smara varam varam chetaha smara Sindhubhairavi Adi
92 Sthirata nahi nahire manasa Dhanyasi Adi
93 Sthirata nahi nahire manasa Punnagavarali Adi
94 Sthirata nahi nahire manasa Purvikalyani Adi
95 Sthirate nahi nahire manasa Amritavarshani Adi
96 Tatvajjivatvam brummani Kedara Adi
97 Tatvajjivatvam bhrummani Kiravani Adi
98 Tatvajjivatvam bhrummani Navaroj Adi
99 Tatvajjivatvam bhrummani Saveri Adi
100 Tatvajjivatvam bhrummani Shriranjani Adi
101 Tunga tarange gange jaya tunga tarange Hamsadhvani Adi
102 Tunga tarange gange jaya tunga tarange Kuntalavarali Adi
103 Varam varam smaram manuja saram saram Bhimpalas Adi